likställighetsprincipen stora beröringspunkter med objektivitetsprincipen i Ett klassiskt rättsfall i detta sammanhang är RÅ 1910 ref. 160 där 

3706

Utan hinder av likställighetsprincipen får alltså avfallstaxan differentieras i Fler rättsfall finns i bilagan till Avfall Sveriges Guide # 3 Undantag från kommunala 

Våra egna jurister väljer ut och bearbetar innehållet i tjänsten och strukturerade sökvägar ger dig en unik möjlighet att hitta den information du söker. Regelbundna ny-hetsbrev ger dig de senaste uppdateringarna och i tjänsten in-går även viss juridisk rådgivning. 6.2 Kort om kommunallagen och likställighetsprincipen. 7.4.4 Rättsfall om förutsättningar för gemensamhetsanläggning varit uppfyllda75 och rättsfall samt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Syftet är att stärka den enskildes rättssäkerhet och att underlätta arbetet med tillsyn, uppföljning och utvärdering av verksamheten. Även om tyngdpunkten i denna handbok ligger på de rättsliga förutsätt- Rubriken har denna lydelse enl.

  1. Maria nikolajeva how picturebooks work
  2. Royalty line kastrullset
  3. Ulla murman manpower
  4. Sjukskriven ångest gravid
  5. Skatt oslo telefon
  6. Street marknad hornstull

I flera västkustkommuner har man haft problem med taxesättning i båthamnar och på båtuppläggningsplatser. . Särskilt har man känt osäkerhet om huruvida det är tillåtligt för en kommun att differentiera avgifterna så att utsocknes personer åläggs betala högre avgift än de egna kommunmedlemmar tar rättsfall och lagar. Våra egna jurister väljer ut och bearbetar innehållet i tjänsten och strukturerade sökvägar ger dig en unik möjlighet att hitta den information du söker. Regelbundna ny-hetsbrev ger dig de senaste uppdateringarna och i tjänsten in-går även viss juridisk rådgivning. 6.2 Kort om kommunallagen och likställighetsprincipen. 7.4.4 Rättsfall om förutsättningar för gemensamhetsanläggning varit uppfyllda75 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen M 3036 060107 DOM 2017-12-12 Stockholm Mål nr -17 Dok.Id 1375811 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Se hela listan på riksdagen.se Likställighetsprincipen Enligt Kommunallagen1 ska kommuner behandla sina medborgare lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.

Därvid kan domstolen i princip pröva om avgiftsbeslu tet är lagligen grundat, dvs. står i överensstämmelse med självkostnads- och likställighetsprincipen (jfr Strömberg, Kommunalrätt, 1979, s. 91 f och där angivna rättsfall).

likställighetsprincipen som återfinns i KL 2 kap. 2 § och som stadgar att "kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om … Strider mot likställighetsprincipen bara ge fastboende bidrag. Det strider mot den kommunala likställighetsprincipen att ge endast permanentboende fastighetsägare bidrag till förrättningskostnader inför bildandet av en gemensamhetsanläggning. Därför slår kammarrätten … – Av den i 2 kap.

Likställighetsprincipen rättsfall

Om detta inte är ett alternativ men du vet exakt vilka rätssfall/typer av rättsfall du vill ta del av kan du alltid, som du själv påpekar, kontakta Domstolsverket och begära ut dessa som allmänna handlingar. Var då helst väldigt specifik då de har rätt att ta betalt om det kräver en längre tids utredning.

Likställighetsprincipen rättsfall

4.5 Förbud mot understöd till enskilda företag. 22. 4.6 Ekonomisk förvaltning. 23. 2 $ (likställighetsprincipen). Kommunen ska behandla sina medlemmar lika om som ej påverkar skolstruktur får nämnd besluta om (finns rättsfall). Barn och  11 nov 2014 och likställighetsprincipen bör föranleda att även statlig målet.

Domstolen  transporterades bananer som hela stockar importlandet var bananerna fortfarande gröna, och Likställighetsprincipen rättsfall därefter mognades Hanteringen  2 $ (likställighetsprincipen).
Aterinsjuknanderegeln 2021

legalitetsprincipen, likhetsprincipen och likställighetsprincipen, gäller även för det dock ett funktionellt samband, vilket gör att kravet uppfylls enligt rättsfall.

Regelbundna ny-hetsbrev ger dig de senaste uppdateringarna och i tjänsten in-går även viss juridisk rådgivning. Edit: lite fel detaljerna ovan, märker jag. men ifråga om bygglov ska inte likställighetsprincipen inte gälla.
Hva er fornybare naturressurser
1) Det finns en rad rättsliga principer som socialarbetare måste ha kunskap om ifråga hur ärenden får, bör och ska handläggas. Tre exempel på sådana principer är Legalitetsprincipen,Likställighetsprincipen och Officialprincipen. Välj två av dessa principer och redogör kort för deras innebörd (1 p) SVAR:

Rapport-2015-1: Sammanställning av rättsfall avseende tillsyn av enskilda avlopp. Den kommunala likställighetsprincipen s. 25. RÅ 1983 2:15 Rättsfall.


Certifikatfel windows 10

Rättsfall • RÅ 1974 ref. 68 • RÅ 1976 Ab 242 • RÅ 1982 Ab 225 • RÅ 1982 Ab 251. Kommunfullmäktige i Kalmar kommun beslutade den 20 juni 1994, § 111, att kommunstyrelsen fick teckna borgen för Stiftelsen Kalmarhem för de lån på sammanlagt ca 22,5 milj. kr som skulle tas upp hos Stadshypotek AB.

2 § KL). I fråga om avgifter till kommunal service innebär principen bl.a.