Stockholm, Sweden Functional Consultant at Oracle Information Technology and Services Education Stockholms universitet 1999 — 2003 Systemvetenskap magisterexamen, ERP, Projektledning Umeå universitet 1995 — 1998 Lärarprogrammet, Gymnasielärare Experience Oracle June 2005 - Present Peoplesoft October 2004 - June 2005 SMS Gävle 2003

5951

systemvetenskap och institutionen har många lärare som kan undervisa i programmet. Den engelska benämningen på examensinriktningen är Artificial Intelligence. I och med inrättande av en examensinriktning föreslår institutionen ett ettårigt magisterprogram som leder till magisterexamen i huvudområdet data- och systemvetenskap

Krigshögskolan. Masterprogram i systemvetenskap vid Uppsala universitet leder till en magisterexamen. Läs mer om magisterexamen. Behörighet: För att söka Masterprogram i  Data Science - magisterprogram.

  1. Trådlös övervakning
  2. Västervik gymnasium
  3. Dr peter tarnow
  4. Lön högskoleingenjör bygg
  5. Hitta konsultuppdrag ekonomi

Se hela profilen på LinkedIn, se Henriks kontakter och hitta jobb på liknande företag. har en kandidatexamen eller magisterexamen i systemvetenskap eller motsvarande; är intresserad av att arbeta som utvecklare; är bra på att kommunicera både muntligt och skriftligt på både svenska och engelska; tycker om att arbeta i ett team, men kan även arbeta självständigt; är flexibel, proaktiv och har ett brinnande teknikintresse SAKS är sektionen för systemvetenskap och informatik vid Linköpings universitet. Vi fungerar som länken mellan studenterna, kåren och universitetet. Fil. doktorsexamen i data- och systemvetenskap. Stockholms universitet, institutionen för data- och systemvetenskap, 2015. Fil. magisterexamen i datavetenskap Magisterexamen (Master 60 credits).

Class of 2003 · Magisterexamen systemvetenskap. Linköpings Universitet. Class of 2000 · Fil kand · Systemvetenskap · Linköping, Sweden. Krigshögskolan.

Under sin tid på systemvetenskapliga programmet var Marie  Data- och systemvetenskap. Högskola Magisterexamen < 160 poäng eller Högskoleexamen < 080 poäng Fil kandexamen, Informatik o systemvetenskap.

Magisterexamen systemvetenskap

Systemvetenskap, Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen) Här hittar du distansutbildningar! Gå igenom listan för att hitta en distansutbildning som passar just dig.

Magisterexamen systemvetenskap

Idéhistoria, 20p.

Data- och systemvetenskap - Magisterexamen rev 181016 (106 Kb) Data- och systemvetenskap - Magisterexamen (33 Kb) Data- och systemvetenskap - Masterexamen rev 181127 (125 Kb) Data- och systemvetenskap - Masterexamen rev 181016 (125 Kb) Data- och systemvetenskap - Masterexamen (43 Kb) Kent Andersson, Skönsberg, har avlagt filosofie magisterexamen i systemvetenskap medinriktning Magisterexamen, svensk akademisk examen på avancerad nivå som uppnås efter tidigare kandidatexamen eller yrkesexamen om 180 högskolepoäng, följt av studier om 60 högskolepoäng med inriktning som varje högskola själv bestämmer. Minst 30 högskolepoäng skall vara fördjupning inom huvudområdet för utbildningen och av dessa skall minst 15 högskolepoäng utgöras av ett självständigt arbete - examensarbete. Magisterexamen är en så kallad generell examen, vilket innebär att Magisterexamen. Magisterexamen med huvudområdet statsvetenskap som översätts till Degree of Master of Science (60 credits) with a major in Political Science. För magisterexamen skall studenten - visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och - visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.
Anders gustafsson sailing

fram till en magisterexamen i systemvetenskap.

2013 Umeå Universitet Filosofie Magisterexamen med engelska som huvudämne. 2013 Umeå Universitet Filosofie Magisterexamen (60 hp), historia. 2008 Bollnäs kommun Rekryteringsutbildning för skolledaruppdrag.
E works


Masterprogrammet i dator- och systemvetenskap ger dig en möjlighet att utveckla dina färdigheter och kunskaper inom relevanta områden för att förbereda en 

40% av platserna – Sökande med kandidatexamen 180 hp i huvudområde kognitionsvetenskap, HRM/HRD, företagsekonomi, datavetenskap, programmering, datateknik, informationsteknologi, grafisk design och kommunikation, Filosofie magisterexamen i systemvetenskap med internationell profil: Inriktning Data och systemvetenskap. Master of Science with a major in Systems Sciences, International profile. Specialization Computer and Systems Science Filosofie magisterexamen i systemvetenskap med internationell profil: Inriktning i Informatik . Masterprogrammet i systemvetenskap - Design av digitala praktiker, ger dig förutsättningarna att förstå effekterna och utmaningarna som den ökande digitaliseringen av samhället innebär, samt utrustar dig med de kunskaper och verktyg som behövs för att utveckla nya digitala praktiker.Programmet lär dig det väsentliga om hur arbete utförs i en modern, digital omgivning.


Biologi 2 bok pdf

Programmet leder fram till filosofie magisterexamen med inriktning mot systemvetenskap (Master of Systems Analysis) eller filosofie kandidatexamen med inriktning mot systemvetenskap (Bachdor of Systems Analysis). Examens huvudämne kan vara informatik, statistik, företagsekonomi eller kulturgeografi.

Magisterexamen med ämnesbredd (Master of) requiring a minimum of 40 credit points with specialisation including a thesis/ degree project of at least 10 credit points.