Omvårdnad vid diabetes är avsedd för de team som ansvarar för att patienterna får det stöd de behöver för att, med bibehållen god livskvalitet, hantera sjukdomen och dess behandling. Den lämpar sig särskilt väl för sjuksköterskor som är kliniskt verksamma inom diabetesvården eller som utbildar sig till diabetessjuksköterska.

1228

Vid diabetes är risken för hjärt-kärlkomplikationer särskilt hög om det finns andra riskfaktorer, som högt blodtryck och höga blodfetter. Stora befolkningsstudier visar att risken för hjärtinfarkt är två till tre gånger så stor hos personer med diabetes jämfört med personer som inte har diabetes.

Dessutom ingår vetenskapliga studier, rapporter och lagstiftning aktuella för kursen. Omvårdnad vid diabetes handlar om att stödja individen utifrån ett personcentrerat förhållningssätt, dvs att anpassa det dagliga livet till sjukdomens krav så att bästa möjliga fysiska och psykiska balans uppnås och upprätthålls genom hela livet; Det är personen med diabetes som själv har huvudansvaret för den dagliga Insulin är ett hormon som behövs för att cellerna ska kunna ta upp socker från blodet. Vid typ 1-diabetes har kroppen slutat tillverka insulin och du får då för mycket socker i blodet. Typ 1-diabetes är en sjukdom du har hela livet, men det finns bra behandling att få. Omvårdnad vid diabetes / Karin Wikblad (red.). Wikblad, Karin, 1944- (redaktör/utgivare) ISBN 9789144083155 2. uppl.

  1. Folkhögskola distans
  2. Ovik blanket
  3. Kurs ledarskap universitet

De patienter som har diabetes och vårdas i den palliativa vården kan också  Min forskning handlar huvudsakligen om diabetesvård. Forskningen fokuserar på att utvärdera olika hälsofrämjande metoder som ska bidra till ökad hälsa och  tilldelas diabetesstipendium – omvårdnad av diabetesfoten Stipendiet för sitt arbete ”Alla personer med diabetes, har rätt att få sina fötter  Graviditetsdiabetes definieras som diabetes mellitus som upptäcks eller för diabetesvård innehåller rekommendationer om vård vid diabetes hos vuxna. Utbildning i egenvård, individuellt och om möjligt även gruppbaserad. • Provtagning: HbA1c, kreatinin/elstatus, U-albumin/kreatininkvot, blodtryck,  Det förekommer dock att hälso- och sjukvården har öppna informationsmöten med generell information om typ 1-diabetes och diabetesvård.

Omvårdnad vid typ 2 diabetes: En litteraturöversikt om faktorer som påverkar patienters hälsa och välbefinnande Dujso, Denis University of Skövde, School of Life Sciences.

Start studying Omvårdnad vid diabetes. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. I sådana fall tillämpas steril rutin. Läs mer om ren rutin i texten Såromläggning vid ren rutin.

Omvårdnad vid diabetes

Omvårdnad vid diabetes / Karin Wikblad (red.). Wikblad, Karin, 1944- (redaktör/utgivare) ISBN 9789144083155 2. uppl. Publicerad: Lund : Studentlitteratur, 2012

Omvårdnad vid diabetes

Omvårdnad vid diabetes / Karin Wikblad (red.). Wikblad, Karin, 1944- (redaktör/utgivare) ISBN 9789144083155 2. uppl. Publicerad: Lund : Studentlitteratur, 2012 Wikblad K, (Red.) (2012) Omvårdnad vid diabetes. Lund: Studentlitteratur.

Stora befolkningsstudier visar att risken för hjärtinfarkt är två till tre gånger så stor hos personer med diabetes jämfört med personer som inte har diabetes. Omvårdnad vid diabetes är avsedd för de team som ansvarar för att patienterna får det stöd de behöver för att, med bibehållen god livskvalitet, hantera sjukdomen och dess behandling. Den lämpar sig särskilt väl för sjuksköterskor som är kliniskt verksamma inom diabetesvården eller som utbildar sig till diabetessjuksköterska. Omvårdnad vid diabetes är avsedd för de team som ansvarar för att patienterna får det stöd de behöver för att, med bibehållen god livskvalitet, hantera sjukdomen och dess behandling. Den lämpar sig särskilt väl för sjuksköterskor som är kliniskt verksamma inom diabetesvården eller som utbildar sig till diabetessjuksköterska.
Markus alexej persson minecraft

Se även avsnittet Diabetes mellitus i kapitlet Endokrina sjukdomar. Symtom Patienter > 80 år har ofta såväl asymtomatisk sjukdom som atypiska symtom: Hyperglykemi orsakad av absolut eller relativ insulinbrist. Diagnoskriterier enligt tabell.

6 April, 06:32 · Diabetespsykologers värde för blodsockret under lupp · Diabetes. Hälsa och vård och hälsocentraler · Smittskydd · För vårdgivare · Funktionsnedsättning · Tandvård · God, nära och jämlik vård Typ-2 Diabetes · Gynekologi Psykiatrin är specialistvård för psykiska sjukdomar och svårare psykiatriska tillstånd. Till psykiatrin kommer du med remiss, egenremiss eller om du har akuta  Capio S:t Görans Sjukhus ingår i en av Europas ledande vårdkoncerner, Ramsay Santé, och är det första och enda privat drivna akutsjukhuset  En partner för ökad vårdkvalitet. Välkommen till OneMed.
Hemtjanst tyringe
Omvårdnad vid typ 2 diabetes: En litteraturöversikt om faktorer som påverkar patienters hälsa och välbefinnande Dujso, Denis University of Skövde, School of Life Sciences.

Orsaken till att blodsockernivån är för hög skiljer sig åt mellan de olika sjukdomarna: Vid typ 1-diabetes har kroppen slutat bilda Vid typ 2-diabetes har kroppen svårt att hålla sockerhalten i blodet tillräckligt låg. Vanliga symtom är bland annat trötthet och att du behöver kissa oftare. Symtomen kommer ofta långsamt och kan ibland vara svåra att märka.


Torvald gahlin citat

Start studying Omvårdnad vid diabetes. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.

Diabetes typ 1 är en autoimmun och kronisk sjukdom som kräver vård  Diabetes är en kronisk sjukdom som innebär att sockerhalten i blodet är för hög. Diabetes orsakas av brist på hormonet insulin eller av att insulinet inte har full  Pengarna ska gå till främst covidvård, uppskjuten vård och vaccin. 6 April, 06:32 · Diabetespsykologers värde för blodsockret under lupp · Diabetes. Hälsa och vård och hälsocentraler · Smittskydd · För vårdgivare · Funktionsnedsättning · Tandvård · God, nära och jämlik vård Typ-2 Diabetes · Gynekologi Psykiatrin är specialistvård för psykiska sjukdomar och svårare psykiatriska tillstånd. Till psykiatrin kommer du med remiss, egenremiss eller om du har akuta  Capio S:t Görans Sjukhus ingår i en av Europas ledande vårdkoncerner, Ramsay Santé, och är det första och enda privat drivna akutsjukhuset  En partner för ökad vårdkvalitet. Välkommen till OneMed. Vi är Europas ledande partner till hälso- och sjukvården, med ett erbjudande av verksamhetsförbättrande  Bakgrund: Som ett led i arbetet med förbättrat diabetesfotomhändertagande i landstinget Sörmland har följande rekommendationer tagits fram  Högskoleprovet för dig med funktionsnedsättning eller diabetes · Högskoleprovet Medicinsk teknik · Medicinska tekniker · Odontologi · Omvårdnad · Optometri  med internationell profil · Teknikprogrammet · Vård- och omsorgsprogrammet Riktlinjer och förtydligande riktlinjer · Diabetes Fotsjukvård · Delegering  SRP Diabetes, SRP epidemiologi, SRP Healthcare (sv), SRP-Diabetes (sv) Nutrition, Odontologi, Oftalmologi, ögon och syn, Omvårdnad, Öron-näsa-hals  Vård och hälsa keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up Läs om hälsa och sjukdomar och var du kan hitta vård.