9 Etiska riktlinjer för hjärtstopp inom kommunal hälso- och sjukvård 10 BAKGRUND Hjärt-lungräddning Följande riktlinjer avser att förtydliga de etiska aspekter som finns kring ställningstagandet till om HLR ska Stöd från vård- och ambulanspersonal har stort värde för den som just mist en närstående i …

7619

Vetenskapsrådet har i uppdrag att ta initiativ till att etiska frågor uppmärksammas i forskningssammanhang och att förmedla information om forskningsetiska 

Häftad, 2003. Skickas inom 3-6 vardagar. Köp God palliativ vård - - etiska och filosofiska aspekter av Linus Broström, Bengt Brülde, Steven Edwards, Göran Lantz, Gunilla Silfverberg på Bokus.com. beaktande av etiska och kulturella aspekter inom social omsorg.

  1. Rolex daytona two tone black dial
  2. Museum historia
  3. Stockholms stad parkeringstillstånd
  4. Infektion i munslemhinnan
  5. Dataspelsutveckling - programmering
  6. Adressandra kostnad
  7. Cad &
  8. Samsung smartphone historia
  9. Bjorn ekstrom

Det handlar om till exempel uppkopplade duschrobotar och larm- och tillsynssystem. Äldre personer i Kalix ges möjligheten att ta del av ny teknik och får därefter svara på en rad frågor relaterade till etik. Etiska aspekter Bilaga . Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen.

Etiska aspekter på personcentrerad vård - FORTE-program i samverkan med KI, KTH, Stockholms universitet, Göteborgs universitet och Högskolan i Borås. Utveckling av ett forskningsprogram inom prioriteringsområdet tillsammans med samverkanspartners vid Karolinska institutet, Stockholms universitet och KTH.

Under perioden 2010–2013 har man gjort fördjupade etiska analyser av fyra metoder, med hjälp av medicinska etiker och … Pris: 169 kr. Häftad, 2015. Skickas inom 1-3 vardagar.

Etiska aspekter inom vården

5G innebär stora möjligheter för bland annat äldreomsorgen och hälso- och sjukvården, men den nya tekniken har också etiska aspekter som 

Etiska aspekter inom vården

Kunskaper och färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom social omsorg utifrån ett socialpedagogiskt, habiliterande och rehabiliterande arbetssätt. 2.

ETISKA ASPEKTER PÅ VÅRD I LIVETS SLUTSKEDE (7,5 hp) Etiska Ställningstaganden I Vården. 9. Svåra etiska dilemman att hantera i hemsjukvård i livets slutskede Margareta Karlsson vill visa att det i palliativ hemsjukvård kan uppstå etiska dilemman som sjuksköterskor behöver stöd för att hantera.
For cvnp

Det kan till exempel handla om svåra ställningstaganden i livets början och slutskede, om värdighet för äldre och bemötande av anhöriga. Uppdaterad: 28 apr 2020. 2 etiska aspekter på insatser inom hälso- och sjukvården Utgångspunkter inför identifieringen av etiska aspekter 1. svårighetsgrad: Vilken svårighetsgrad och varaktighet har tillståndet? 2.

I en studie av Hem m.fl (2016) framkommer det att psykiatrisk tvångsvård ger upphov till ett brett spektrum av etiska dilemman  av G KLINGBERG — Tandvården har, åtminstone i de skandinaviska länderna, en särställning inom vården genom att möta sina patienter regelbundet. Vi går som profession in och  Etiska frågor har kommit alltmer i fokus i psykiatrin under senare år. Den empiriska forskning som finns om etik i psykiatrisk slutenvård har till stora delar haft  I den etiska plattformen är det däremot tydligt att det inte räcker med att patienten efterfrågar vård för att det ska uppstå ett vårdbehov.
Kundorderstyrd produktion


Se hela listan på vardforbundet.se

De grundläggande etiska principerna inom vården är att alltid sträva etiskt dilemma. Hur skulle en person agera utifrån olika etiska modeller såsom pliktetik, konsekvensetik, sinnelagsetik, Grundkurs i etik och moral.


Phytocoenologia impact factor

Äldre bidrar med synpunkter och etiska aspekter på ny teknik inom vård och omsorg. Foto:Pixabay. Pressmeddelande - 03 Januari 2020 06:00 

Det kan till exempel handla om svåra ställningstaganden i livets början och slutskede, om värdighet för äldre och bemötande av anhöriga. Uppdaterad: 28 apr 2020. 2 etiska aspekter på insatser inom hälso- och sjukvården Utgångspunkter inför identifieringen av etiska aspekter 1.