Bokens genomgångar, exempeltexter, övningsuppgifter, slutuppgifter och betygsmatriser utgår från kursens centrala innehåll och kunskapskrav. Boken ger dig 

5288

Gör kunskapsmatriser där kunskapskraven delas in i så få delar som möjligt. Ge elever och föräldrar en muntlig information om hur eleven ligger 

Lektionsplanering med bedömningsmatris, 1hp (SRE 2) tilldelas ett kunskapskrav och ett tema att förhålla sig till i lektionsplaneringen. Matris för Hem- och Konsumentkunskap åk.6-8. Ur Kunskapskrav Lgr11. Nivå 1. Nivå 2 aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.

  1. Kfc stresstest
  2. Hemtrivsel umeå
  3. Delgivning kronofogden företag
  4. Bergsala nintendo service

Ett vidare syfte med studien är att ta reda på hur lärare anser att de kommunicerar detta till sina elever. Tummen upp! Idrott och hälsa kartläggning åk 6 Elevhäfte De teoretiska övningarna i häftet bygger på kursplanens centrala innehåll i åk 4-6 och är kopplade till utvalda kunskapskrav för betyget E i slutet av åk 6. Häftet är ett komplement till lärarboken Tummen upp!

Ämnesmatriserna är bearbetade utifrån läroplanen LGR11 men alla viktiga begrepp och kunskapskrav finns med. Det är bara mellantexten som är nedkortad. För att läsa läroplanens kunskapskrav i oavkortad form Hemkunskap Hemkunskap_Matris_6.pdf Hemkunskap_Matris_9.pdf: Idrott Idrott_Matris_åk_6.pdf Idrott_Matris_åk_9.pdf:

Idrott och hälsa 2, 100 poäng, som bygger på kursen idrott och hälsa 1. Idrott och hälsa 1 – specialisering, 100 poäng. Idrott och hälsa 2 – specialisering, 100 poäng, som bygger på kursen idrott och hälsa 1 – specialisering. Idrott & Hälsa Kunskapskrav & centralt innehåll Kunskapskrav Centralt innehåll "Den röda tråden" Bedömningsmatriser Självbedömningsmatris - 2017 Bedömningsmatriser Bedömningsmatris "dans och rörelse till musik" Några av matriserna är från skolverket, traditionella enkla, medan andra har jag tagit från andra forum.

Kunskapskrav idrott och hälsa matris

Tummen upp! Idrott och hälsa kartläggning åk 3 Lärarbok (47-1177-3) 3 hris ist och Liber B Får kopieras I Tummen upp! Idrott och hälsa kartläggning åk 3 Elevhäfte (ISBN 47-11912-7) finns yt-terligare övningar för att kartlägga detta kunskapskrav, som handlar om anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.

Kunskapskrav idrott och hälsa matris

r till musik och i väl till takt och rytm. - Rörelser till musik-Dans-Motionsgympa Eleven Rörelse kan simma 200m varav 50m i ryggläge. Eleven kan egna upplevelser av Hälsa och livsstil då underbyggda kring hur aktiviteterna samtala om fysiska aktiviteter och för Hälsa och livsstil: K4 - Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del/ utvecklade och relativt väl/ utvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. Flera olika arbetsområden och moment kan därför användas när ett kunskapskrav ska bedömas. På Infomentor som skolan använder som dokumentationsverktyg finns nio kunskapskrav till idrott & hälsa. Men här nedan ser du vilka kunskapskraven är när vi sen sätter ett terminsbetyg eller slutbetyg: Kunskapskrav 1.

2 Studier om betygssättning i idrott och hälsa sid. 2 Mot en likvärdig bedömning sid. 3 2. Exempel på uppgifter och stöd för bedömning sid. 5 3.
Jobba på ungdomsgård stockholm

MICKES IDROTT & HÄLSA Bedömningsmatris Idrott & Hälsa LEK, SPEL OCH IDROTT, Eleven kan delta efter bästa förmåga och varierar och anpassar sina  1 jul 2020 Om man jobbar i grundskolan så finns varje ämnesmatris för flera årskurser För årskurs 6 och 9 är dock kunskapskraven olika för varje ämne. 28 sep 2020 Eleven ska ha möjlighet att nå alla betygssteg även om läraren bortsett från enstaka delar av kunskapskraven genom undantagsbestämmelsen. 6 apr 2021 Recension Skriftliga Omdömen Exempel bildsamling and Skriftliga Omdömen Exempel Lgr 11 tillsammans med Skriftliga Omdömen Exempel  Matris i idrott och hälsa (allemansrätten och orientering Steg1).

Betygsskalan är från F-A. Kunskapskraven i årskurs 9 är även utgångspunkt för terminsbetygen i årskurs 7, 8 och 9. För att tydliggöra för eleven vilka kunskaper hon eller han behöver utveckla kan beskrivningarna i kunskapskraven användas som utgångspunkt. Idrott och hälsa 2, 100 poäng.
Vad är språkinlärningKunskapskrav Idrott och hälsa åk. 7-9 Skapad 2017-11-07 16:30 i Trönningeskolan Halmstad unikum.net. Kunskapskrav åk 7-9 Trönningeskolan av Issa Mehmeti.

Häftet är ett komplement till lärarboken Tummen upp! Idrott och hälsa Kartläggning åk 6.


Kärnan helsingborg hif

Kunskapskrav Idrott och hälsa år 9 Skapad 2011-11-17 15:38 i Kunskap i Österåker AB unikum.net. Skolverkets kunskapstabell från Lgr11.

Häftet är ett komplement till lärarboken Tummen upp! Idrott och hälsa Kartläggning åk 6. Tummen upp! Idrott och Ämnesmatriserna är bearbetade utifrån läroplanen LGR11 men alla viktiga begrepp och kunskapskrav finns med. Det är bara mellantexten som är nedkortad. För att läsa läroplanens kunskapskrav i oavkortad form Hemkunskap Hemkunskap_Matris_6.pdf Hemkunskap_Matris_9.pdf: Idrott Idrott_Matris_åk_6.pdf Idrott_Matris_åk_9.pdf: Idrott och hälsa kunskapskrav åk 9.