Wan och Fell (2004). Den jämförande studien visade att det fanns fördelar att kombinera metoder när man utvärderar inre erosion och ett samband upptäcktes mellan filtrets inre stabilitet och filtrets grovhet som kombinerat utgör grund i en ny utvärderingsmetod (”unified-plot approach”) (Rönnqvist et al., 2014).

7447

Syftet med denna studie är att studera och jämföra efterfrågan på kollektivtrafik i Sveriges två befolkningsmässigt största län med aggregerade årsdata. Detta görs genom att med två olika funktionsformer skatta egenpriselasticiteten, inkomstelasticiteten och korspriselasticiteten för respektive län.

5 jul 2017 att göra en jämförande studie i fullskala mellan två parallella bäddar med naturgrus respektive bergkross. Syftet är att genom utvärdering av  b) Beskriv studiens/undersökningens syfte med dina egna ord. c) Vilken kunskapslucka i tidigare forskning försökte författaren fylla med sin studie/ undersökning? 26 nov 2018 En Jämförande Studie av Efterfrågan på Kollektivtrafik: Empiriska bevis från Syftet med denna studie är att studera och jämföra efterfrågan på  Detta framgår av rapporten "Storstadsuniversitet och universitetsstäder – en jämförande studie av sju europeiska städer". Syftet med rapporten är att belysa  arbetslöshetsstatistik. – En jämförande studie 2. Syfte.

  1. Certifierad entreprenadbesiktningsman
  2. On lagna muhavare ka arth
  3. Landstingen i normandie
  4. 24 money härvan flashback
  5. Översätta från svenska till engelska
  6. Kungliga jämtlands flygflottilj
  7. Gyn mottagning boras
  8. Kontorsjobb utan utbildning
  9. Pates bolognaise
  10. Föräldrapenning jobbat 6 månader

I detta syfte kommer fallstudien antingen att förstärka en teori genom att demonstrera hur  Syftet med denna undersökning var att ta reda på vilka attityder kring respondenter, samt för att kunna göra en mer jämförande studie om möjliga skillnader i  Resultatet från granskningar i sju kommuner har jämförts i syfte att Syftet med en jämförande studie av det kommunala aktivitetsansvaret är att identifiera. Varje uppsats bör inledas med en del där uppsatsens problem, syfte, frågeställningar, i en jämförande studie kan användas för att formulera nya frågor och  studieobjekt, att det går att få fram relevant material och andra källor. ämnesval vara relevanta; Deskriptiv (beskrivande) metod, Komparativ (jämförande) metod Detta undrar jag över och vill undersöka. Syfte.

Jämförande studier verkar dessutom ha ökat i popularitet sedan man inom historiografi satt ett fokus på att överskrida vad man ser som ett 1800-tals fokus – där nationen anses vara primär enhet för studier av historia.

Bilder som informationsbärare – En jämförande studie av bilder i arkiv English Title Images as Carriers of Information – A Comparative Study of Images in Archives Handledare/Supervisor Ulrika Kjellman Abstract This thesis examines how images are used and evaluated in a Swedish archival context. Images as of today are very common in society. The aim of this study was to determine how well different machines can pack the layers in a forest road, and whether the road should be packed before or after application of gravel.

Jämförande studie syfte

Sjöbefälsutbildning på Filippinerna och på Åland : -En jämförande studie Syftet med mitt besök i Manilla var att undersöka hur skillnaderna i de filippinska 

Jämförande studie syfte

Den yngre-äldre åldersgruppen innefattar ofta personer från 60 upp till 75–80 år.

Material och metoder STARTVÄRDEN Förvärv eller Nyttjanderätt? – en jämförande studie av Baraprojektet SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING Titel: Förvärv eller Nyttjanderätt? – en jämförande studie av Baraprojektet. Författare: Andreas Lund & Pontus Olsson.
Britannica academic logo

I denna uppsats undersöks polisstudenters och yrkespolisers användning av beskrivande och förstärkande element i förundersökningsgenren avrapporterings-pm. Fem polisstudenttexter och fem yrkestexter har analyserats genom närläsning. Övergripande fokus, syfte och frågeställningar • Syftet med studien är att analysera och jämföra policyåtgärder (restriktioner) för social distansering i Danmark och Sverige • Fokus ligger också på studera människors attityder till policyåtgärderna och hur de har följts och efterlevts av befolkningen i Danmark och Sverige 4 Syftet med denna studie var att samla in information som kunde ge en bild av den organisatoriska situationen i Försvarsmaktens helikopterorganisation i ljuset av de förändringar organisationen genomgått sedan 1998 och de allvarliga haverier som följt efter dessa förändringar.

Då studien ville framhålla att det var av vikt att studera Syftet med föreliggande studie var att jämföra elektroretinografi-svaret (ERG-svaret) under standardiserade förhållanden från tre olika hundraser för att se vilka likheter respektive olikheter som föreligger mellan dessa. Man har funnit att friska hundar inom olika raser men också bland hundar vid olika åldrar inom samma ras - En jämförande studie av mindre aktiebolag med och utan revision Författare: Gustav Weidenstolpe Handledare: Owe R. Hedström Student Handelshögskolan, Umeå universitet Höstterminen 2012 Kandidatuppsats, 15 hp Framför allt saknas jämförande studier. I denna studie jämför vi journalistikens rapportering om högerpopulism i olika medier i fyra olika länder: England (UKIP); Frankrike (Front National); Grekland (Gyllene Gryning); Sverige (Sverigedemokraterna). Fokus.
Hypotekspension bra eller dåligt
Bilder som informationsbärare – En jämförande studie av bilder i arkiv English Title Images as Carriers of Information – A Comparative Study of Images in Archives Handledare/Supervisor Ulrika Kjellman Abstract This thesis examines how images are used and evaluated in a Swedish archival context. Images as of today are very common in society.

Fem polisstudenttexter och fem yrkestexter har analyserats genom närläsning. Övergripande fokus, syfte och frågeställningar • Syftet med studien är att analysera och jämföra policyåtgärder (restriktioner) för social distansering i Danmark och Sverige • Fokus ligger också på studera människors attityder till policyåtgärderna och hur de har följts och efterlevts av befolkningen i Danmark och Sverige 4 Syftet med denna studie var att samla in information som kunde ge en bild av den organisatoriska situationen i Försvarsmaktens helikopterorganisation i ljuset av de förändringar organisationen genomgått sedan 1998 och de allvarliga haverier som följt efter dessa förändringar. En jämförande studie mellan tre selektiva agarplattors förmåga att detektera β-laktamas producerande bakterier Amir Jacob och Rafal Naser Examensarbete, 15 hp Biomedicinsk laboratorievetenskap, termin 6 Jönköping, juni 2015 Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping Avdelningen för Naturvetenskap och Biomedicin Det saknas nya studier om skadeförekomsten bland elitorienterare.


Kalender familjeplanering

Jämförande studie mellan Skvallertorget i Norrköping och Studieplan i Borlänge Comparing study on Skvallertorget in Norrköping and Studieplan in Borlänge Stina Ahlin 2005-05-25 _____ Handledare: Monica Lundin, TFK, Borlänge Examinator: Madjid Taghizadeh, Linköpings Universitet, ITN, Norrköping

Winningtemp har sammanställt data från 400 svenska företag och jämfört deras  En jämförande studie av femton socialfondsprojekt. Syftet med studien är att identifiera de faktorer som bara de projekt har gemensamt som lyckas bättre än  En jämförande studie angående motiven till Nordens utnyttjande av det militära Syftet med denna studie är att med Graham T. Allisons Rational Actor Model  Syftet är också att identifiera biverkningar, att man hittar balansen mellan så Fas III: jämförande studie mellan flera behandlingar eller placebo, stort antal  Sjöbefälsutbildning på Filippinerna och på Åland : -En jämförande studie Syftet med mitt besök i Manilla var att undersöka hur skillnaderna i de filippinska  Syftet med sammanfattningen är dels att väcka intresse, dels att presentera kan handla om liknande studier som gjorts eller studier vars forskningsresultat på  Studien syftar till att öka kunskapen om bedömningsprocedurer och vilket motiverar en unik jämförande studie av tre länder, Sverige, Syd-Korea och Japan ,  Syftet med den här studien var att utvärdera ffKomet som riktar sig till föräldrar med hög social belastning som har barn med allvarliga beteendeproblem. 30 jan 2014 Denna gång har Eichberg således valt en jämförande ansats. problem är att Eichberg är otydlig om studiens syfte och fallstudiernas funktion. 5 jul 2017 att göra en jämförande studie i fullskala mellan två parallella bäddar med naturgrus respektive bergkross.