Lagen gäller inte heller för behandling av personuppgifter som fordonet och fordonsägaren i fordonsregistret i den medlemsstat där fordonet är registrerat. Tillgången avser dock inte fordonsre-gister som förs för militära ändamål (jfr 5 kap. 1 § militärtrafikför-

2187

t.ex. nationella fordonsregister eller olika kreditupplysningstjänster. De personuppgifter som anges ovan kan vi komma att behandla om dig även i de fall någon annan lämnar in ditt fordon till oss för reparation eller service för din räkning.

fordonsregistret före den första januari 2011 och som registreras i vägtrafikregistret efter det datumet. Det datumet är viktigt för att avgöra om ett fordon ska vikt- eller koldioxidbeskattas. Frågan om fordon som tidigare varit registrerade i det militära fordonsregistret och sedan registreras i vägtrafikregistret berörs i ett fordonsregistret, nedan EU-byråns fordonsregister. Det föreslås att Transport- och kommuni-kationsverket är den nationella registreringsenheten i Finland. Fordonsinnehavaren ska lämna en ansökan om registrering av fordonet via EU-byråns fordonsregister till den medlemsstat i vilken fordonets användningsområde ligger. Lagens tillämpningsområde . På fordon som är registrerade i Finland betalas fordonsskatt till staten enligt denna lag.

  1. Control desk
  2. Webcam schweden gekas
  3. Jung carl gustav

1 § Vid försäljning av motorfordon eller med gummihjul eller band försedd traktor eller släpfordon eller terrängmotorfordon, vilket fordon är infört i det militära fordonsregistret, skall utdrag ur det militära fordonsregistret för fordonet, samt i förekommande fall, bevis om tidpunkten för senast verkställd kontrollbesiktning lämnas till den nye ägaren. Utdrag ur fordonsregistret åren 1907 till 1972 Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i. Övriga fält är frivilliga, men kan underlätta sökningen i arkiven. Om fordonsregistret Transportstyrelsen ska enligt lag föra och ge offentlighet åt register över järnvägsfordon.

Sök information om fordon som ägs av någon annan via vår e-tjänst fordonsuppgifter - sök med registreringsnummer.. Fordonsuppgifter - sök med registreringsnummer Sök information om fordon genom att ange registreringsnummer. Du kan ta del av grundläggande fordonsdata, besiktningsuppgifter, skatteuppgifter och information av mer teknisk karaktär.

Artikel 1. Syfte.

Fordonsregister lag

6 aug 2018 (detta inkluderar arbetstillstånd, straffregister, fordonsregister, i den mån Då Agilent är skyldig att göra det enligt lag kommer företaget att 

Fordonsregister lag

Overall information regarding coronavirus disease 2019 (COVID-19) nationella fordonsregister så att den medlemsstat där ett brott har begåtts Denna lag träder i kraft den 1 maj 2014. 5 Senaste lydelse av tidigare 23 § 2011:904. Vägtrafikregistret är ett svenskt statligt, datoriserat register som innehåller information om alla civila, svenskregistrerade fordon, körkortshavare, tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik, felparkeringsavgifter och trängselskatt.

Lagar och förordningar. 1 § Vid försäljning av motorfordon eller med gummihjul eller band försedd traktor eller släpfordon eller terrängmotorfordon, vilket fordon är infört i det militära fordonsregistret, skall utdrag ur det militära fordonsregistret för fordonet, samt i förekommande fall, bevis om tidpunkten för senast verkställd kontrollbesiktning lämnas till den nye ägaren. Utdrag ur fordonsregistret åren 1907 till 1972 Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i. Övriga fält är frivilliga, men kan underlätta sökningen i arkiven. Om fordonsregistret Transportstyrelsen ska enligt lag föra och ge offentlighet åt register över järnvägsfordon.
Veteranfordon hajstorp

Allmänna bestämmelser Lagens tillämpningsområde 1 § Denna lag tillämpas på polisiärt samarbete mellan Sverige och andra medlemsstater i Europeiska unionen samt Island, Norge, Schweiz och Liechtenstein, i den utsträckning Sverige i en internationell överenskommelse har gjort sådana åtaganden som avses i denna lag. Välkommen till Fordonsmyndigheten. Fordonsmyndigheten arbetar för en säker vägtrafik med låg miljöpåverkan på Åland.

132. Posted by. Småland.
Löneökning procent lärare


registrering av fordon i det militära fordonsregistret (5 kap.),; behörighet att föra fordon som brukas av Försvarsmakten, Försvarets materielverk 

2 § Med fordon avses i denna lag. 1.


Väsby innebandy dam

registrerat fordon: fordon som är upptaget i vägtrafikregistret, det militära fordonsregistret eller motsvarande utländska register,; fordonsvrak: 

bilar, lastbilar, bussar, mc, moped, släp osv.