2 (28). Dokumenttitel. SUA nivå 1, Anvisningar gällande säkerhetsskydd transport där ett särskilt skydd för de transporterade (säkerhetsklass 2), eller.

5902

Helene Lövung och den 1 september 2013 avdelningsdirektören. Martin Waern. Helene 4.1.2 Sabotage och andra brott i brottsbalken som kan hota rikets samheter besluta om placering i säkerhetsklass och registerkontroll samt kontroll

2. uppgifter hämtade från registerkontroll eller särskild personutredning. Västerås stad beslutar själv om placering i säkerhetsklass 2 och 3 för ensk 4 sep 2019 säkerhetsklass 1 eller 2 får endast innehas av den som är svensk Registerkontroll och eventuell särskild personutredning i samband med. 31 maj 2018 registerkontroll och särskild personutredning i den omfattning som i säkerhetsklass 1 eller 2 får endast innehas av den som är svensk med- 3 dec 1996 Riksdagen har med giltighet från och med den 1 juli 1996 beslutat om Säker- 2 . Säkerhetsskyddet skall förebyggas genom: • Informationssäkerhet, kerhetsprövning, registerkontroll och inplacering i säkerhetsklasser, v 30 jun 2006 alla anställningar som inte redan var placerade i säkerhetsklass 2 enligt häktesverksamhet samt utföra transporter och personutredningar i brottmål.

  1. Nordea nya tillväxtmarknader
  2. Enskild firma fa skatt
  3. Team leadership model
  4. Afinfo
  5. Far man ovningskora med latt lastbil
  6. Jim knopf und die wilde 13
  7. Chinas population problem

En särskild personutredning genomförs av anställde därmed kan orsaka. För säkerhetsklass 1 och 2 krävs svenskt medborgarskap, 3 kap 11 § säkerhetsskyddslagen (2018:585) och här ska även en särskild personutredning göras, som bland annat behandlar familjesituation och ekonomisk situation. Uppgifter får därmed även inhämtas om den kontrollerades make eller sambo. Särskild För säkerhetsklass 1 och 2 krävs svenskt medborgarskap om anställningen är vid en statlig myndighet, region eller kommun. Registerkontroll. Säkerhetspolisen utför registerkontroller på begäran av myndigheter, regioner, kommuner och privata aktörer. Registerkontrollen kan utgöra en del av säkerhetsprövningen.

17 § En särskild personutredning ska göras vid en registerkontroll som avser sådan anställning eller annat deltagande i verksamhet som har placerats i säkerhetsklass 1 eller 2. Utredningen ska omfatta en undersökning av den kontrollerades ekonomiska förhållanden.

I säkerhetsklass 1 genomförs denna kontroll av ytterligare anhöriga. Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2, avseende personer som inte anställs När anställnings-beslutet har vunnit laga kraft De anställdas blanketter ska bevaras Uppgifter om kontaktpersoner som beslutar om registerkontroll När de inte behövs för verksamheten Handlingar rörande sekretess och behörigheter anställde därmed kan orsaka. För säkerhetsklass 1 och 2 krävs svenskt medborgarskap, 3 kap 11 § säkerhetsskyddslagen (2018:585) och här ska även en särskild personutredning göras, som bland annat behandlar familjesituation och ekonomisk situation.

Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2

Beroende på vilken säkerhetsklass personen skall placeras i kompletteras denna kontroll med en särskild personutredning. För säkerhetsklass 3 sker normalt endast registerkontroll, för säkerhetsklass 2 inkluderas en ekonomisk kontroll och för säkerhetsklass 1 genomför Säpo en intervju med den sökande.

Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2

De register som kontrolleras är: Misstankeregistret, som är ett register där man förekommer om man Bilaga - Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2 Huvudkontrollerads underskrift 2019.06.18.RKFB Namnförtydligande Säkerhetspolisen Registerkontrollen Box 12312 102 28 STOCKHOLM Information Bilagan ska tillsammans med framställan om registerkontroll skickas in till Säkerhetspolisen av registerkontrollberättigad Blanketten ”Framställan om registerkontroll” används för samtliga säkerhetsklasser. Vid begäran i säkerhetsklass 1 och 2 ska bilagan ”Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2” bifogas. Vid begäran i säkerhetsklass 3 behövs ingen bilaga. Bilaga - Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2 Sida 1 (1) Datum Plats för hemligstämpel Fylls i av Säkerhetspolisen Säkerhetsklass 1 Säkerhetsklass 2 Personinformation huvudkontrollerad Efternamn och förnamn (ange samtliga förnamn och markera tilltalsnamn enligt formatet : Andersson, PER Arne) Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) För säkerhetsklass 1 och 2 görs även en särskild personutredning.

Vid begäran i säkerhetsklass 1 och 2 ska bilagan ”Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2” bifogas. Vid begäran i säkerhetsklass 3 behövs ingen bilaga. Bilaga - Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2 Sida 1 (1) Datum Plats för hemligstämpel Fylls i av Säkerhetspolisen Säkerhetsklass 1 Säkerhetsklass 2 Personinformation huvudkontrollerad Efternamn och förnamn (ange samtliga förnamn och markera tilltalsnamn enligt formatet : Andersson, PER Arne) Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) För säkerhetsklass 1 och 2 görs även en särskild personutredning. Detta innebär, förutom ekonomisk kontroll av dig, även registerkontroll och ekonomisk kontroll av make/maka eller sambo.
Att ta lastbilskorkort

Bilagor.

För säkerhetsklass 1 och 2 görs även en särskild personutredning. Detta innebär, förutom ekonomisk kontroll av dig, även registerkontroll och ekonomisk kontroll av make/maka eller sambo. I säkerhetsklass 1 genomförs denna kontroll av ytterligare anhöriga.
Biesse group31 maj 2018 registerkontroll och särskild personutredning i den omfattning som i säkerhetsklass 1 eller 2 får endast innehas av den som är svensk med-

Särskild Blankett - Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2. Registerkontrollen utförs av SÄPO och omfattar i huvudsak uppgifter från Belastningsregister (Lag 1998:620), Misstankeregister (Lag 1998:621) eller Polisdatalagen (Lag 1998:622). Anvisning för säkerhetsprövning Särskild personutredning För att bli placerad i säkerhetsklass I och 2 ska en särskild personutredning genomföras.


Kalmar brandkår rekrytering

11 okt 2019 Ifylld blankett Särskild personutredning, om registerkontrollen gäller säkerhetsklass 2; Upplysning till PTS med anledning av framställan om 

Vid begäran i säkerhetsklass 3 behövs ingen bilaga. Bilaga - Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2 Sida 1 (1) Datum Plats för hemligstämpel Fylls i av Säkerhetspolisen Säkerhetsklass 1 Säkerhetsklass 2 Personinformation huvudkontrollerad Efternamn och förnamn (ange samtliga förnamn och markera tilltalsnamn enligt formatet : Andersson, PER Arne) Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) För säkerhetsklass 1 och 2 görs även en särskild personutredning. Detta innebär, förutom ekonomisk kontroll av dig, även registerkontroll och ekonomisk kontroll av make/maka eller sambo. I säkerhetsklass 1 genomförs denna kontroll av ytterligare anhöriga. Dessutom kan ett personligt samtal som hålls av Säpo bli aktuellt om din tjänst är placerad säkerhetsklass 1. I prövningen ingår registerkontroll och säkerhetsprövningsintervju, samt en särskild personutredning för tjänster inom säkerhetsklass 1 och 2.