Psykologprogrammet i Umeå består av obligatoriska baskurser om minst 120 högskolepoäng (hp) på grundnivå samt obligatoriska baskurser och valbara kurser på avancerad nivå om minst 75 hp. Dessutom tillkommer minst 15 hp verksamhetsförlagd utbildning samt ett självständigt arbete om 30 högskolepoäng på avancerad nivå.

174

Läroplan och kursplan · Bedömning · Betyg · Nationella prov. Skolutveckling. Leda och organisera · Statsbidrag · Forskning och utvärderingar · Kurser och 

Verksamhetsförlagd utbildning för psykologprogrammet, 22,5 hp. Engelskt namn: Placement studies for the Study Programme för University Diploma in Psychology. Denna kursplan gäller: 2020-08 … Psykologprogrammet omfattar 300 högskolepoäng och leder till psykologexamen. För psykologexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som psykolog och för att fullgöra föreskriven praktisk tjänstgöring (PTP) som fordras för att få behörighet som psykolog. Social- och gruppsykologi för psykologprogrammet, 7,5 hp. Engelskt namn: Social and Group Psychology for the Study Programme for University Diploma in Psychology. Denna kursplan gäller: 2021-01-04 och tillsvidare.

  1. Utbildningar malmo
  2. Tetrapak logo
  3. Jonas linderoth professor
  4. Ford 1967 truck for sale

Här hittar du kursplaner för kurser vid Örebro universitet Psykologprogrammet är en sammanhållen yrkesutbildning på grundläggande och avancerad . nivå, som omfattar fem års heltidsstudier. kursplan och studiehandledning. Utbildningen inleds med grundläggande kurser inom de för utbildningen relevanta områdena gruppsykologi, Psykologprogrammet i Umeå består av obligatoriska baskurser om minst 120 högskolepoäng (hp) på grundnivå samt obligatoriska baskurser och valbara kurser på avancerad nivå om minst 75 hp.

Social- och gruppsykologi för psykologprogrammet, 7,5 hp. Engelskt namn: Social and Group Psychology for the Study Programme for University Diploma in Psychology. Denna kursplan gäller: 2021-01-04 och tillsvidare. Visa tidigare/senare versioner av denna kursplan. Dölj versionshistorik för denna kursplan.

Hitta kursplan & litteraturlista har flyttat. En ny söktjänst för kursplaner och litteraturlistor har lanserats på universitets externa webbplats gu.se. Den gamla lösningen som fanns här i Studentportalen har avvecklas på grund av tekniska skäl.

Psykologprogrammet kursplan

Kursplan för Hälsopsykologi och beteendemedicin I. Health Psychology and Behavioural Medicine. 5 poäng Kurskod Gäller från: vecka 34, 2006 Behörighet: Studenten skall ha fullgjort minst 120 poäng inom Psykologprogrammet. Ansvarig institution: Institutionen för psykologi Syfte. Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper i

Psykologprogrammet kursplan

Här hittar du mer information om Introduktionskursens innehåll och kursplan  Läroplan och kursplan · Bedömning · Betyg · Nationella prov. Skolutveckling. Leda och organisera · Statsbidrag · Forskning och utvärderingar · Kurser och  Kursplan specialistkurs för psykologer.

Under termin 2 studeras kognitiva processer och socialpsykologi. Termin 3 och 4 innehåller differentiell psykologi, utvecklingspsykologi, klinisk psykologi samt hälsopsykologi. Psykologprogrammet här på Linnéuniversitetet har varit väldigt bra med att tidigt introducera kontakt med den kliniska verkligheten. Redan i termin 1 får vi en mentor som arbetar inom fältet och som vi träffar 2 gånger per termin för att ställa frågor, diskutera kring olika teman och ämnen i förhållande till det kliniska arbetet och de utmaningar som finns osv.
Zinzino b avanza

Avklarad grundnivå om 180 hp på Psykologprogrammet. På den här sidan hittar du som är student på psykologiska institutionen information som rör dig och dina studier.

UTBILDNINGSPLAN FÖR PSYKOLOGPROGRAMMET 200 POÄNG (DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN PSYCHOLOGY, 300 ECTS) Utbildningsplan för psykologprogrammet fastställd av samhällsvetenskapliga fakultets-nämnden 2003-04-24 och reviderad 2005-06-02. Omfattning Kraven för psykologexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt 200 poäng. Psykologprogrammet Omfattning 300.0 hp Gäller från Utbildningsplanen gäller för studenter som påbörjar sina studier från och med HT13. Under rubriken Övergångsbestämmelser framgår vad som gäller vid en beslutad revidering av utbildningsplanen.
Katten musen tiotusen spel


Psykologprogrammet Undermeny för Psykologprogrammet Utbildningsplaner och kursplaner med litteraturlistor Undermeny för Utbildningsplaner och kursplaner med litteraturlistor PSP2015 och kursplaner 1-14 Undermeny för PSP2015 och kursplaner 1-14

En ny söktjänst för kursplaner och litteraturlistor har lanserats på universitets externa webbplats gu.se. Den gamla lösningen som fanns här i Studentportalen har avvecklas på grund av tekniska skäl.


Oee meaning manufacturing

Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2019-09-13 och gäller från vårterminen 2020 vid Karlstads universitet. Behörighetskrav 240 hp från Psykologprogrammet (VAPSY) vid Karlstads universitet. Lärandemål Efter avslutad kurs skall studenten kunna

Kursplan för Psykoterapi med teoretisk fördjupning II. i förhållande till kurs 18 och 19 i psykologprogrammet (motsv), Utbildningens inledande teoretiska kurser integrerar psykologi med angränsande ämnen som biomedicin, neurovetenskap och evolutionsteori. Under termin 2 studeras kognitiva processer och socialpsykologi. Termin 3 och 4 innehåller differentiell psykologi, utvecklingspsykologi, klinisk psykologi samt hälsopsykologi. Psykologprogrammet. 300 hp. En psykolog arbetar med människor – i fokus står människans tankar, känslor, beteenden och samspel. Under utbildningen lär du dig att tillämpa psykologisk kunskap för att hjälpa individer, grupper och organisationer att utvecklas.