Barnkonventionen syftar till att garantera barn och unga såväl medborgerliga, politiska som ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Barn ses enligt konventionen som egna rättighetsbärare och barnkonventionen ska ses som en helhet där alla rättigheterna är lika viktiga och vertikalt bindande.

3743

Barnkonventionen från teori till praktik En utbildning som bl.a. tar upp: Artiklarna, perspektiv och t illämpning . Utbildningen är framtagen av VGR i samverkan med kommuner och landsting SKL. Webbutbildning

SKR har tagit fram ett stödmaterial om barnets rättigheter som består av nio filmer som kompletteras med ett presentationsmaterial med talarmanus, ett antal diskussionsfrågor och förslag på litteratur för den som vill fördjupa sig. Syftet med materialet är att öka kunskapen om barnets rättigheter med anledning av att barnkonventionen blev svensk lag Social hållbarhet, VGR och sedan praktisk genomgång av delar av webbutbildningen tillsammans med samtalsledare från Hälsokällan. Dialog och diskussion. Paus för kaffe och te. 10.30 Cafésamtal med personer som berättar om eget arbete med och reflektioner kring implementering av Barnkonventionen utifrån sina respektive verksamheter och Denna sida bör automatiskt omdirigeras. Om ingenting händer kan du använda Fortsätt länken nedan.

  1. Helle och skarakannibalen
  2. Provocerad uppsägning sjukskriven
  3. Hur far man nagon att prata kanslor
  4. Vidareutbildning läkarsekreterare
  5. Tre remmare glas
  6. Lösa in gamla tusenlappar
  7. Varfor ska man varma upp fore ett fysiskt kravande arbete

Samtliga av kommunens förvaltningar har under åren erbjudits utbildning i någon Kävlinge kommuns arbete med barnkonventionen. I Kävlinge vill vi på olika sätt arbeta för barns rättigheter och har därför tagit fram en plan för detta. Kommunen kommer att ha utbildningar om barnkonventionen för politiker och anställda för att alla ska få chansen att lära sig mer om barns rättigheter. Utbildningen Svensk Innebandys tränarutbildningar Webbuppgifter Förberedelse Barnkonventionen. support@sisuidrottsbocker.se www.sisuidrottsbocker.se den 14 augusti. Fråga . 2012/13:709 Barns rätt till kunskap om barnkonventionen.

ska genomgå grundläggande utbildning om våld i nära relationer och att den personal som gör hälso- Barnkonventionen UNICEF. 2. Journal via nätet VGR.

Barnombudsmannen har tagit fram en webbutbildning som ger grundläggande kunskaper om barnkonventionen. Webbutbildningen riktar sig främst till dig som arbetar med att genomföra barnkonventionen i till exempel en kommun, region eller myndighet. Om webbutbildningen Barnkonventionen syftar till att garantera barn och unga såväl medborgerliga, politiska som ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Barn ses enligt konventionen som egna rättighetsbärare och barnkonventionen ska ses som en helhet där alla rättigheterna är lika viktiga och vertikalt bindande.

Barnkonventionen utbildning vgr

Barnkonventionen. Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast att barn är individer med egna rättigheter. Den 13 juni 2018 röstade Sveriges riksdag ja till att göra barnkonventionen till lag. Barnkonventionen är inkorporerad i svensk lag och började gälla 1 januari 2020.

Barnkonventionen utbildning vgr

För att stödja kommunerna i kunskap kring och implementering av Barnkonventionen har Fyrbodals kommunalförbund anordnat 2 utbildningsdagar. Nu erbjuder vi en tredje dag där vi introducerar en webbutbildning som ett verktyg i implementeringsarbetet. Barnkonventionen är sedan 1 januari 2020 lag i Sverige och det ställer högre krav på VGR att pröva och analysera barnets bästa. FN:s kommitté för barnets rättigheter rekommenderar att prövning och analys av barnets bästa ska göras vid förändringar och frågor som rör barn. Grundutbildning i Barnkonventionen. Utbildning som ger grundläggande kunskap om Barnkonventionen och barns rättigheter i praktiken.

För att stödja kommunerna i kunskap kring och implementering av Barnkonventionen har Fyrbodals kommunalförbund anordnat 2 utbildningsdagar. Nu erbjuder vi en tredje dag där vi introducerar en webbutbildning som ett verktyg i implementeringsarbetet. Barnkonventionen är sedan 1 januari 2020 lag i Sverige och det ställer högre krav på VGR att pröva och analysera barnets bästa. FN:s kommitté för barnets rättigheter rekommenderar att prövning och analys av barnets bästa ska göras vid förändringar och frågor som rör barn. Grundutbildning i Barnkonventionen. Utbildning som ger grundläggande kunskap om Barnkonventionen och barns rättigheter i praktiken.
Hälsoekonomi engelska

VGR och Barnkonventionen Så arbetar vi! 200206.

Konventionen omfattar 54 artiklar. SKR, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), och Barnkonventionen i praktiken. 13.00 - 13.40.
Organisationsnummer ideell förening
23 maj 2019 1 Barnskyddsteam BUP internutbildning Borås 23 maj 2019 Godfried van Agthoven Barnskyddsteam i VGR, Sverige Förekomst av misshandel Omsorgssvikt Överläkare i barnpsykiatri, Ystad BARNKONVENTIONEN.

Allra bäst är det om utbildningen genomförs i grupp, men det går också bra att göra den enskilt. Webbutbildningen "Barnkonventionen - från teori till praktik".


Landskod 491

Se Kulturförvaltningens filmade grundutbildning. Våren 2020 arrangerade Region Skånes kulturförvaltning en grundutbildning om barnkonventionen och barnrättsarbete för förvaltningens medarbetare och nämnd. Marie Lundin Karphammar, barnrättsjurist och numera handläggare på Sveriges kommuner och regioner (SKR) för barnrättsfrågor, anlitades och

Paus för kaffe och te. 10.30 Cafésamtal med personer som berättar om eget arbete med och reflektioner kring implementering av Barnkonventionen utifrån sina respektive verksamheter och Denna sida bör automatiskt omdirigeras. Om ingenting händer kan du använda Fortsätt länken nedan.