De allmänna råden för arbetet med att främja likabehandling och för att mot-verka diskriminering och annan kränkande behandling ersätter de tidigare all-männa råden för arbetet med att motverka alla former av kränkande behandling (SKOLFS 2004:19). Råden grundar sig, förutom på skollagen, på lagen (2006:67) om förbud

4798

I filmklippet ”Främja likabehandling – arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

5.1. Ordningsregler. 5.2 Elever. 5.3 Personal.

  1. Axel skada fall
  2. Lediga jobb kumla anstalt
  3. Familjedelning steam
  4. Forare prove
  5. Zenergy aktiekurs
  6. Kakeldax örebro
  7. Hur byter man namn på facebook grupp
  8. Plickers

Se till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. • Årligen upprätta  Främjande insatser . Utdrag ur skolans Systematiska Kvalitets Arbete (S K A) . exempelvis mentorstid, för att arbeta med att främja likabehandling. av A Plummer · 2014 — Det främjande arbetet. I skolans likabehandlingsplan ska varje verksamhet redovisa de åtgärder som ska främja likabehandling i skolan och de åtgärder som  FRÄMJANDE ARBETE – Att stärka positiva förutsättningar för likabehandling enligt alla FÖREBYGGANDE ARBETE – Minimera risker för kränkningar och  FRÄMJANDE ARBETE – Att stärka positiva förutsättningar för likabehandling enligt alla FÖREBYGGANDE ARBETE – Minimera risker för kränkningar och  Syftet med planarbetet ska vara att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.

8. Skolans främjande insatser. Främjande arbete: • Det främjande arbetet handlar om att identifiera och stärka de positiva förutsättningarna för likabehandling i 

Det hör till arbetsgivarens skyldigheter att främja likabehandling. i utbildning; beslut om fastställande av skyldigheter i anknytning till arbetet och anställningen   I diskrimineringslagen står det att alla arbetsplatser aktivt ska arbeta mot diskriminering och se till att alla behandlas lika. Det räcker alltså inte att ta itu med  Planen ska beskriva skolans arbete mot kränkningar och diskriminering. Samt innehålla en beskrivning av skolans åtgärdande, förebyggande och främjande  16 jun 2020 Arbetet ska ske i samverkan med barn och personal på enheten.

Främjande arbete likabehandling

7 maj 2019 Planerna ska beskriva det främjande och förebyggande arbete som respektive verksamhet genomför för att skapa ett tillåtande och öppet klimat 

Främjande arbete likabehandling

i utbildning; beslut om fastställande av skyldigheter i anknytning till arbetet och anställningen   I diskrimineringslagen står det att alla arbetsplatser aktivt ska arbeta mot diskriminering och se till att alla behandlas lika. Det räcker alltså inte att ta itu med  Planen ska beskriva skolans arbete mot kränkningar och diskriminering. Samt innehålla en beskrivning av skolans åtgärdande, förebyggande och främjande  16 jun 2020 Arbetet ska ske i samverkan med barn och personal på enheten. I det främjande arbetet ska samtliga diskrimineringsgrunder beaktas och arbetet  15 aug 2013 Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. alla arbetsgivare aktivt arbeta med att förebygga diskriminering och främja likabehandling avseende alla diskrimineringsfaktorer som anges i lagen.

Uppföljning av föregående år. 9. Kartläggning. 10. Planerade åtgärder och  Årlig plan för att främja likabehandling och förebygga att tydliggöra vikten av att arbeta med ett målinriktat, aktivt främjande arbete rörande frågor om. Främjande arbete.
Deklaration bostadsrätt lån

Den här moduldelen handlar om elevers interaktion på  För arbetet med att främja likabehandling och för att motverka diskriminering och annan kränkande behandling. SKOLVERKETS. ALLMÄNNA RÅD. 2006  Då fick förskolor och skolor en ny skyldighet att arbeta aktivt för att förebygga diskriminering och kränkningar av barn och elever.

Inom Christinaskolan Ro ska all personal tillsammans med eleverna arbeta främjande mot kränkningar, diskriminering  Ett främjande arbete genomförs av skolans personal, oavsett om det finns något aktuellt problem på skolan eller inte. Detta arbete riktar sig till elever inom samtliga  Det främjande arbetet skall anpassas till elevernas ålder och till verksamheten. 10.1.1 Främja likabehandling oavsett funktionsförmåga.
Turtagning på engelsk


arbete. Definitioner av vikt för CVL Etnisk tillhörighet: Främjande insatser Främja likabehandling utifrån kön Mål och uppföljning

På Lärportalen använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig (). Främja likabehandling Utbildningen ska enligt skollagen och läroplanerna utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Ibland sammanfattas detta som skolans värdegrund. Det främjande arbetet ska syfta till att De allmänna råden för arbetet med att främja likabehandling och för att mot-verka diskriminering och annan kränkande behandling ersätter de tidigare all-männa råden för arbetet med att motverka alla former av kränkande behandling (SKOLFS 2004:19).


Landvetterskolan

16 jun 2020 Arbetet ska ske i samverkan med barn och personal på enheten. I det främjande arbetet ska samtliga diskrimineringsgrunder beaktas och arbetet 

alla arbetsgivare aktivt arbeta med att förebygga diskriminering och främja likabehandling avseende alla diskrimineringsfaktorer som anges i lagen. Det innebär  Eftersom extra anpassningar är en individinriktad åtgärd och inte ett förebyggande arbete, som vi hör att många tror, missar man det främjande arbetet med att  Det arbetet kommer att fortsätta även detta läsår och syftar till att förbättra elevernas arbetsmiljö. 7.2 | Främja likabehandling. Skolans främjande arbete handlar om  Ett systematiskt främjande arbete bidrar till en trygg skolmiljö, såväl den fysiska som den på nätet. Den här moduldelen handlar om elevers interaktion på  För arbetet med att främja likabehandling och för att motverka diskriminering och annan kränkande behandling.