Evolutionens mekanismer och organismers utveckling. Hur livets villkor och ekologi kan studeras på olika nivåer. Människokroppens organ och organsystem, 

4841

Undervisningen om evolution kan ha olika fokus, till exempel begreppsförståelse rörande evolutionen eller att visa utvecklingen som ett historiskt förlopp. Detta arbete har fokus på begreppsförståelsen av evolutionära mekanismer och hur elever utvecklar förståelse av dessa.

Frågan är vad detta har med evolutionen att göra? Visa att du har förståelse för evolutionens mekanismer genom att resonera kring dessa  Hur har evolutionen påverkat eleven, hur ser hen ut och hur har beteendet Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv  Evolution bygger på två grundläggande mekanismer, variation och urval. Det råder ingen tvekan om att evolutionens mekanismer fungerar i praktiken. I boken  Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken  ”Evolutionens historia” och ”Evolutionens mekanismer” (Pogo 1974), faktaljudbildband i genetik som grund för undervisningen i biologi  livets historia 166; Evolutionens mekanismer 167; Evolutionen saknar syfte och NYCKELHÅL: Antibiotika påskyndar evolutionen 174; Splittrande urval 175  Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö.

  1. Nycklarna engelska
  2. Konkors

Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker. En viktig konsekvens av evolutionens mekanismer är att de arter som uppkommer inte är "perfekt konstruerade". De är helt enkelt de arter som har överlevt och de kommer dessutom senare att ersättas av andra arter. Denna syn återfinns inte i skapelseberättelserna.

Evolutionens hastighet; långsam och språngvis evolution Evolutionen går genomsnittligt olika fort hos olika typer av organismer och under olika tider. Den utdöda bläckfiskgruppen ammoniter utvecklades så snabbt att det i genomsnitt tog endast 1 miljon år för en ny art att formas (varvid urskiljandet av arterna baseras på morfologiska karaktärer).

1. "Variationen inom arten" Individerna i en art är unika, dvs ingen ser ut exakt som någon annan eller har exakt samma egenskaper. Att individerna inom en art har en genetisk mångfald är en förutsättning för att arten ska kunna utvecklas och överleva. 2.

Evolutionens mekanismer

Det betyder att en egenskap för tjockare päls kan vara gynnsam om det blir kallare och skulle då “driva evolutionen framåt mot bättre köldtålighet”. Men om det blir varmare igen är exakt samma egenskap sämre (risk för överhettning) och skulle troligen leda till tunnare päls igen i kommande generationer (“driva evolutionen framåt mot lägre överhettningsrisk”).

Evolutionens mekanismer

Det är inte bara så att den naturliga selektionen måste  Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst och utveckling. Evolutionens mekanismer, till exempel naturligt urval och sexuell selektion samt deras betydelse  Evolutionens mekanismer. Vad är en art?

Danmarkshallen - fra istidens til storbyens natur - om forandringer og  Andra områden som behandlas är universums och jordens uppkomst och utveckling, och evolutionens mekanismer. Kursen ger dig även fördjupade kunskaper  Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. • Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin. Recensioner. historia” och “Evolutionens mekanismer”, Pogo. 1974): “Genom en kombination av slump och nöd- vändighet har evolutionen skapat en hjärna, som förmår fatta   7 Evolutionens mekanismer 97.
Oncopeptides waltham

1-3: Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar a n-vänds för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husge-råd av olika slag.

Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer. −. Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet  Om signalsubstanser, evolutionen, beteenden, kost mm. många anledningar, varav en av de viktigaste är en Nobelprisbelönad mekanism som kallas autofagi.
Noter euEvolutionen sker genom processer som ökar respektive minskar variationen (mångfalden) i en genpool. Processer som ökar variationen är mutationer, rekombination och utbyte av gener mellan populationer och arter (till exempel genom retrovirus). Processer som minskar variationen är …

Samtliga delar under rubriken ”Biologin och världsbilden” i det centrala innehållet behandlas. Vilka möjligheter ges gymnasieelever att lära evolutionens mekanismer? kan ha olika fokus, till exempel begreppsförståelse rörande evolutionen eller att visa  Delmoment 2: Jordens utveckling och livets evolution, 2 poäng. Jordens utveckling, livets ursprung, evolutionens mekanismer och historia samt evolutionen som  slumpens oförutsägbara mekanismer, och utan vägledning av en gudomlig eller annan plan.


Myrsjöskolan omdöme

Svar: Naturlig selektion er af de vigtigste mekanismer i moderne evolutionsteori, men står ikke alene. Andre mekanismer har andre funktioner. Det gælder seksuel selektion, genetisk drift og mutationer. Naturlig selektion var den helt centrale mekanisme for Charles Darwin, da han offentliggjorde evolutionsteorien i 1858.

Människokroppens organ och organsystem,  Evolutionens mekanismer. Naturligt urval och sexuell selektion.