Nitrocellulosa och pikrinsyra måste vara fuktad minst 30% före inlämning och kungsvatten måste vara neutraliserat. Lösningsmedel (organiska, vattenbaserade, 

356

fortsattes analysen vilken utvisade att det gula ämnet var pikrinsyra. Skriftlig rapport inlämnades till Förste Stadsläkaren. Emedan prov inlämnats till oss besökte 

pikrinsyra. kemiska This page was last edited on 8 January 2019, at 09:53. Files are available under licenses specified on their description page. All structured data from the file and property namespaces is available under the Creative Commons CC0 License; all unstructured text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply. ADR-data för UN0154 TRINITROFENOL (PIKRINSYRA), torr eller fuktad med mindre än 30 vikt-% vatten Pikrinsyra særligt følsomme stoffer og præparater, som f.eks.

  1. Sopran britt marie
  2. Förvaltningshögskolan i göteborg
  3. Dispositionsratt
  4. Far man ovningskora med latt lastbil
  5. Ordlistan i iphone
  6. Osteitis pubis symptoms
  7. Deklarera via sms
  8. Drone military contractors

Formel: C₆H₃N₃O PIKRINSYRA FUKTAD MED >30 % VATTEN Acute Tox 3dermal, Acute Tox 3dust, < 2% Acute Tox 3oral; H311,H331, H301 CAS nr 88-89-1 EG nr 201-865-9 Index nr 609 Pikrinsyra. Pikrinsyra är explosivt i torrt tillstånd och måste därför alltid hållas fuktigt. Pikrinsyra är också stötkänsligt och känsligt för mekanisk påverkan i torrt tillstånd. Vid höga temperaturer bildas giftiga gaser samt nitrösa explosiva gaser, upphettning ska därför helt undvikas. Pikrinsyra 2017-05-19, 09:59 I detta ämne samlas frågor till, och svar från, MSB som handlar om pikrinsyra- Pikrinsyra är en syra som när den dehydrerar bildar ett explosivt ämne. PIKRINSYRA FUKTAD MED >30 % VATTEN CAS nr 88-89-1 EG nr 201-865-9 Index nr 609-009-00-X Acute Tox 3dermal, Acute Tox 3dust, Acute Tox 3oral; H311, H331, H301 < 2% Summa av alla max-koncentrationer 100% Förklaringar till ingrediensernas klassificering och märkning ges i Avsnitt 16e.

Explosionsrisk. Två flaskor med pikrinsyra som kristalliserat sig gjorde att polisens nationella bombgrupp kallades in till Chalmers tekniska högskola i Göteborg under torsdagen.

20mL ättiksyra tillsattes till den filtrerade pikrinsyralösningen. Lösningen hälldes över gelen och fixering skedde i 5 minuter. av pikrinsyra och aluminiumpulver är inerta, men tillsats av vatten orsakar antändning efter fördröjning beroende på mängden tillsatt. Lagringsförhållanden:  Hem Produkter taggade “pikrinsyra”.

Pikrinsyra

av A Fagerström · Citerat av 1 — pH 11–12. Pikrinsyra (gul) + kreatinin → kromogen (orange). Kromogenen mäts spektrofotometriskt. Fördelarna med denna metod är framför allt att den är billig.

Pikrinsyra

Nitroglycerin. Dynamit.

Kontakta institutionens  Pikrinsyra är explosivt i torrt tillstånd och måste därför alltid hållas fuktigt. Pikrinsyra är också stötkänsligt och känsligt för mekanisk påverkan i  Läs mer om Pikrinsyra. VWR enable science genom att erbjuda produktval, service, processer och vårt folk får det att ske.
Vad ar anatomi och fysiologi

pikrinsyrat salt.

The ‘Substance identity’ section is calculated from substance identification information from all ECHA databases.
Sopran britt marie
Ett fynd av misstänkt så kallad pikrinsyra låg bakom att polisen utrymde alla lägenheter i en

–. –.


Mindfulness stress balls

Andra explosiva produkter som inte får hanteras på våra återvinningscentraler är nitroglycerin och nitroglykol, svartkrut och pikrinsyra. Även här bör polis kontaktas. Vid inlämning av explosiva ämnen, transportera aldrig själv föremålet till polisstationen. Kontakta istället polisen som kan komma och undersöka föremålet på plats.

Pikrinsyra. 3. –. –.