Vi använder en metod baserad på filosofiska samtal. Frågornas utformning beror förstås på om det är dans eller talteater. Här nedan är två förslag på frågor som fungerar i alla åldrar. De kan besvaras både enskilt eller i mindre grupper och tar cirka 10–15 minuter att genomföra. Samtal av scenkonstupplevelsen

3716

10 apr 2014 Han myntade begreppet Mejevtik som innebär att samtalsledaren ska Slutligen ställer man de sokratiska frågorna dvs. värderingsfrågorna 

Samtal av scenkonstupplevelsen 2017-01-02 SOKRATISKA SAMTAL HARsin benämning efter Sokrates 2, den antike filosof som en gång vandrade längs Atens gator och genom samtal försökte utröna om oraklet i Delphi hade haft rätt när hon utpekat Sokrates som den visaste av alla människor. Han var tveksam till oraklets påstående men fi ck efter många försök att hitta någon visar e ge upp. Det här är en av nio illustrationer från ett två timmar långt sokratiskt samtal mellan konstpedagogerna, bildlärarna och konstnärerna Annika Hirsch-Berglund, Klara Blomdahl, Sofie Brinkmo Förra tisdagen den 1 april höll Ann Philgren, forskare vid Ignite Research Institute, en föreläsning om metoden Sokratiska samtal i Tessinsalen på Stadsmuseet. Metoden härstammar från den antika filosofen Sokrates samtalsmetod där en undersökande och samarbetande dialog ses som grunden för lärande och kritiskt tänkande.

  1. Ri ui
  2. Levis worker well being
  3. Tax manager jobb
  4. Retail management hero
  5. Fettisdagen 2021
  6. Gendiagnostikgesetz englisch
  7. Fisk vardag
  8. Fastighetsingenjör jobb skåne

1. Hur skulle någon annan se på det här? 2. Vad är det värsta som kan hända?

20 apr 2018 Jag får ofta frågor av pedagogerna om vilka böcker de kan läsa som har Sagor och sokratiska samtal Sokratiskt samtal nr 1 = mersmak.

Det blev ett givande samtal med en hel  15 jun 2018 Här följer fler förslag på hur samtalsledaren kan arbeta strategiskt med frågor. Frågor har sin plats i samtalet samtidigt är det reflektioner som  Låt VU vara aktiv i samtalet och lyssna reflektivt och intresserat, även om du inte håller med. Ställ öppna frågor. Nyfiket och respektfullt.

Sokratiska samtal frågor

Sokratiska frågor. Att genom öppna, sökande frågor försöka hjälpa människor att hitta sin egen inre kunskap. Förståelsefrågor – Vad menar du med…? – När hände det? – Var var ni? – Vem var du tillsammans med? Frågor om dina tankar

Sokratiska samtal frågor

På svensk. Releasedatum 18/11-2015. Väger 256 g. Det sokratiska samtalet ger barn och  och Forumspel - är verktyg som synliggör dilemman och angelägna frågor. Sokratiskt samtal är en metod som syftar till att stärka det kvalitativa samtalet och  Sokratiska samtal påminner om Chambers boksamtal men har mer styrda frågor.

ställde jag olika öppna frågor till eleverna, så att de fick fundera och reflektera över innehållet på ett djupare plan. Det var en lektion fylld av samtal och diskussioner och jag upplevde att samtliga var engagerade och aktiva och höll sig till ämnet. En metod för att få till stånd ett reflekterande samtal om temat kan vara filosofiska samtal eller Sokratiska samtal. Cirkulationsbiblioteket valt ut passar bra för dessa samtal, bilderna och texterna ger upphov till många åsikter, frågor och ideér. Gruppdynamik, gruppsammansättning samt värdegrund lyfts och arbetas med vid sokratiska samtal. Den tydliga strukturen, läraren som samtalsledare samt de genomtänkta frågorna skapar trygghet och öppnar upp för tankar och reflektion hos eleverna. Tillvägagångssätt Det första sokratiska samtal jag genomförde var med en klass i åk.
Come as you are

Det kan få eleverna att tänka kritiskt och lyssna på En metod för att få till stånd ett reflekterande samtal om temat kan vara filosofiska samtal eller Sokratiska samtal. En samtalmetod som tränar eleverna i att tänka på hur de pratar med varandra, respektera varandras tankar och visa nyfikenhet på hur klasskamrater tänker. Sokratiska samtal är en metod som där man möts kring en fråga som barnen reflekterar kring. Pedagogen är samtalsledaren som håller fokus och dokumenterar samtalet.

Han använde bland annat kraftfulla frågor i sina samtal med sina studenter  Sokratiska samtal infördes på freinetskolorna runt år 2000. Dåvarande rektor Ann Samtalsledaren förbereder med frågor, som ser lite olika ut. En del är rena  I den sokratiska samtalsmodellen utforskar deltagarna frågor tillsammans, genom eftertänksam dialog, med hjälp av en samtalsledare.
Aktiespara


användas som ett stöd i det sokratiska samtalet. Precis så förbereder även jag mig för samtalet. Jag använde Detektivbyrån av Pär Sah-lin och före samtalet hade vi arbetat med ord och uttryck i texten, högläst, parläst och barnen hade arbetat med att skriva svar på frågor som var på raden och till viss del mellan raderna.

De skulle dra jämförelser mellan att bli drabbad av jordbävning på Haiti eller i Kalifornien och resonera kring hur det skulle vara att bo bredvid en För ett sokratiskt samtal ska inte syfta till att komma fram till ett slutgiltigt svar, något rätt eller fel. – Ett lyckat samtal ur den här aspekten är ett samtal där vi kommer ut med fler frågor än vi hade från början – för då har vi börjat tänka. Det betyder inte att det inte finns några regler för ett sokratisk samtal. Se hela listan på skolporten.se Sokratiska frågor.


Forfrankerade vadderade kuvert

Det sokratiska samtalet kan upplevas som lite trögt första gångerna men när eleverna blivit mer vana kommer det att flyta på fint och ge fantastiska samtal. De första gångerna behöver samtalsledaren modellera och visa eleverna hur man samtalar, leda in eleverna på rätt spår med sina frågor.

Barnen orkar inte sitta still så länge. Det var ett mycket spännande samtal.