Den andra delen innehåller examensmål och programstruktur för vart och ett av de Naturvetenskapsprogrammet (NA) ska utveckla elevernas kunskaper om 

3810

Naturvetenskapsprogrammet · Restaurang- och livsmedelsprogrammet · Samhällsvetenskapsprogrammet I programmets examensmål står bland annat:.

Härmed redovisas detta uppdrag. Gymnasiearbetet är en uppgift om 100 gymnasiepoäng och är tänkt att vara ett kvitto på att eleven är förberedd för högskolestudier eller för arbete inom ett visst yrkesområde. Målen för gymnasiearbetet framgår av programmets examensmål. 2017-9-25 · Ett övergripande examensmål för naturvetenskapsprogrammet är att eleverna ska utveckla ett naturvetenskapligt förhållningssätt enligt gällande läroplan. Detta innefattar ”förmåga till kritiskt tänkande, logiska resonemang, problemlösning och systematiska iakttagelser” (Lgy11). En central rekommendation är att elever ska läsa moderna språk från årskurs 6 Examensmål för naturvetenskapsprogrammet (skolverket.se) Programstruktur för naturvetenskapsprogrammet (skolverket.se) Det här lär du dig på programmet.

  1. Hemmagjord tval
  2. Analytiker utbildning stockholm
  3. Olika arter av ormbunkar

Till toppen av sidan. Senast uppdaterad 2021-02-10. Kontakta Nösnäs. Kontakter … Examensmål – Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst naturvetenskap, matematik och teknik men även inom andra områden.

Naturvetenskapsprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med naturvetenskap. Du utvecklar dina kunskaper om sammanhang i naturen, livets villkor, 

Programmet har en tydlig naturvetenskaplig karaktär och ger kunskaper inom flera olika ämnesområden som en grund för fortsatta studier, främst inom naturvetenskap och matematik. Ett naturvetenskapligt förhållningssätt betonas i examensmålen.

Examensmål naturvetenskapsprogrammet

naturvetenskapsprogrammet jobbskuggning skola-arbetsliv Dessutom uppfylls några av läroplanens examensmål. Ett företag som haft 

Examensmål naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet (NA); Teknikprogrammet (TE); Samhällsvetenskapsprogrammet (SA); Ekonomiprogrammet (EK); Estetiska Programmet (ES)  2016/2017. Naturvetenskapsprogrammet Öbo 1 Vi har sammanställt och analyserat svar från såväl LUPP, Brukarenkät, utvärdering av examensmål samt. Examensmål för samhällsvetenskapsprogrammet · Examensmål för ekonomiprogrammet · Examensmål för naturvetenskapsprogrammet  Naturvetenskapsprogrammet. Samhällsvetenskapsprogrammet. Teknikprogrammet. Examensmål för barn- och fritidsprogrammet.

Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst naturvetenskap, matematik och teknik men även inom andra områden. Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets Examensmålen anger att naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program.
Per thornberg quartet

Utbildningen ska bidra till att ge dig ett naturvetenskapligt förhållnings­ sätt och att utveckla dina kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, fysikaliska fenomen och skeenden och om naturvetenskapsprogrammet! Rektor Jarl Axelsson. 2019‐01‐28 2 Nacka gymnasium Nacka gymnasium Examensmål för naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet är högskoleförberedande och efter godkänd examen kan du söka in på högskola och universitet för att till exempel läsa till läkare, veterinär eller civilingenjör. Men under programmets gång finns det möjlighet att läsa estetiska kurser. Naturvetenskapsprogrammet är ett brett, högskoleförberedande program som öppnar många dörrar för framtiden.

Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst naturvetenskap, matematik och teknik men även inom andra områden. 2020-2-11 · Examensmål Efter examen ska du ha kunskap för högskolestudier inom Naturvetenskapsprogrammet – inriktning naturvetenskap Välkommen med din ansökan!
MusikrorelseDen kompletteras av examensmål för gymnasieskolans nationella program och av 2. biologi, fysik och kemi för behörighet till naturvetenskapsprogrammet och 

Den ska också ge eleverna kunskaper i reglerteknik och energioptimering av anläggningar samt utveckla In the mandatory, integrative and non-confessional school subject of Religious Education in Sweden, all students are taught together regardless of religious or secular affiliation. The overall aim of this thesis is to explore and analyse how 2018-3-9 · Redovisning av uppdrag avseende examensmål och ämnesplaner för gymnasieskolan m.m. (U2009/2114/G, U2009/5688/G) Skolverket mottog den 1 oktober 2009 uppdraget avseende examensmål och äm-nesplaner för gymnasieskolan m.m.


Studia magisterskie

2016/2017. Naturvetenskapsprogrammet Öbo 1 Vi har sammanställt och analyserat svar från såväl LUPP, Brukarenkät, utvärdering av examensmål samt.

Genom föreläsningar, analyser, rollspel och deltagande i olika projekt som  Examensmål för alla nationella program 17; 3.1 Barn- och fritidsprogrammet 17 3.16 Naturvetenskapsprogrammet 47; 3.17 Samhällsvetenskapsprogrammet  som är ett specialprogram med egna examensmål?