IT-driftsutredningen lämnade i fredags eftermiddag delbetänkandet Säker och kostnadseffektiv it-drift – rättsliga förutsättningar för utkontraktering (SOU 2021:1).

6887

20 jan 2021 It-driftsutredningen vill se en ändring i Offentlighets- och sekretesslagen för att underlätta outsourcing och användande av molntjänster.

Intensivt utrednings- och lagstiftningsarbete, bland annat It-driftsutredningen, Öppna data-utredningen – Reglering av Tystnadsplikt vid utkontraktering av  It-driftsutredningen – ger den klarhet kring molntjänster? Med anledning av statliga IT-driftsutredningen och med rekommendation från EU/EDPB så har vi  5 feb 2021 Den 15 januari 2021 publicerades delbetänkande SOU 2021:1 av It- driftsutredningen med titeln ”Säker och kostnadseffektiv it-drift – rättsliga  19 mar 2021 Infrastrukturdepartementet har tagit fram ett delbetänkande av It- driftsutredningen - Säker och kostnadseffektiv it-drift – rättsliga förutsättningar för   sou 2021 1. Säker och kostnadseffektiv it-drift – rättsliga förutsättningar för utkontraktering. Delbetänkande av. It-driftsutredningen.

  1. Far man ovningskora med latt lastbil
  2. Se llaman
  3. Kostnad el laddning bil

Layout: Kommittéservice, Regeringskansliet Idag, fredag den 15 januari, tar digitaliseringsminister Anders Ygeman emot ett delbetänkande från It-driftsutredningen. Delbetänkandet berör de rättsliga förutsättningarna för utkontraktering av it-drift till privata leverantörer, bland annat i form av molntjänster. Tid: 15 januari 2021 kl. 15.15. Syftet med utredningen är att skapa bättre förutsättningar för den offentliga förvaltningen att få tillgång till säker och kostnadseffektiv it-drift genom antingen samordnad statlig it-drift eller tydligare rättsliga förutsättningar för att kunna anlita privata leverantörer av it-drift. IT-driftsutredningen lämnade i fredags eftermiddag delbetänkandet Säker och kostnadseffektiv it-drift – rättsliga förutsättningar för utkontraktering . Betänkandet på 398 sidor är mycket läsvärd för den som är intresserad av it-driftsfrågor, digitalisering och offentlig sektor, oavsett om man är jurist, upphandlare eller it-leverantör.

07 juli 2020. Tilläggsdirektiv till It-driftsutredningen. Utredningstiden förlängs. Uppdragen att kartlägga och analysera statliga myndigheters it-drift och den offentliga förvaltningens rättsliga förutsättningar för utkontraktering med bibehållen säkerhet, inklusive eventuella författningsförslag, ska i stället redovisas senast den 15 januari 2021.

It-driftsutredningen – utkontraktering och sekretessfrågor Nu har delbetänkandet om utkontraktering av IT-drift kommit. Få en överblick av utredningens bedömningar avseende … Kommentar till IT-driftsutredningens delbetänkande om rättsliga förutsättningar för utkontraktering. Idag överlämnar IT-driftsutredningen sitt delbetänkande Säker och kostnadseffektiv it-drift – rättsliga förutsättningar för utkontraktering till energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman. Det är en potentiell milstolpe i en lång och SKRs inspel till it-driftsutredningen (Dir.

It driftsutredningen

It-driftsutredningen presenterade nyligen sitt delbetänkande angående ”Säker och kostnadseffektiv it-drift” med särskilt fokus på de rättsliga 

It driftsutredningen

2021-02-05 Utredningen, som har antagit namnet It-driftsutredningen (I 2019:03), överlämnar härmed delbetänkandet Säker och kostnadseffek-tiv it-drift – rättsliga förutsättningar för utkontraktering (SOU 2021:1).

Enligt utredningsdirektivet (Dir. 2019:64) är syftet med It-driftsutredningen Under pandemin har både It-driftsutredningen och Utredningen om betrodda tjänster börjat leverera klarheter kring molntjänster, elektroniska underskrifter och e-legitimering. Väldigt viktiga hörnstenar i en digitalisering som nu går på steroider. Nu tar digitaliseringsminister Anders Ygeman emot ett delbetänkande från It-driftsutredningen. Delbetänkandet berör de rättsliga förutsättningarna för utkontraktering av it-drift till privata leverantörer, bland annat i form av molntjänster.
Logga in örebro kommun

Ygeman tar emot delbetänkande från It-driftsutredningen fre, jan 15, 2021 11:39 CET. Idag, fredag den 15 januari, tar digitaliseringsminister Anders Ygeman emot ett delbetänkande från It-driftsutredningen.

IT-driftsutredningen lämnade i fredags eftermiddag delbetänkandet Säker och kostnadseffektiv it-drift – rättsliga förutsättningar för utkontraktering . Betänkandet på 398 sidor är mycket läsvärd för den som är intresserad av it-driftsfrågor, digitalisering och offentlig sektor, oavsett om man är jurist, upphandlare eller it-leverantör. Det är positivt att den så kallade IT-driftsutredningen föreslår en så kallad sekretessbrytande bestämmelse vid utkontraktering av IT-drift. Tillsammans med den bestämmelse om tystnadsplikt för leverantörer som nu har börjat gälla kommer tydligare spelregler att skapas vid utkontraktering.
Transpondertech abMed anledning av statliga IT-driftsutredningen och med rekommendation från EU/EDPB så har vi äntligen fått vissa klargöranden kring vad som gäller för molntjänster. Efter flera års diskussioner och rapporter från olika intressegrupper över hur verksamheter bör och ska förhålla sig till digit

2019:64) 1. Inledning Marknadsdrivna molntjänster, även sådana med ägarförhållande utomlands, är en nödvändig del av en fungerande konkurrens på marknaden för digitalisering. En stor andel av kommuner och regioner använder redan molntjänster.


Digitalisering skolan skolverket

Ygeman tar emot delbetänkande från It-driftsutredningen fre, jan 15, 2021 11:39 CET. Idag, fredag den 15 januari, tar digitaliseringsminister Anders Ygeman emot ett delbetänkande från It-driftsutredningen.

Kommer ni att hantera frågan om statliga myndigheter får eller bör använda sig av molnbaserade digitala. 2021-03-19. Ordförande sign.