En komparativ studie av idrottslärare i Sverige och Grekland. Konstantin Kougioumtzis har studerat lärarkulturer och professionskoder för idrottslärare i Sverige 

4643

Betydelse för läraryrket: Vi har valt att göra en komparativ studie av Sverige och Nederländerna och dess olika skolsystem. Vårt mål med denna studie är att se vad det finns för skillnader och likheter mellan Sverige och Nederländerna gällande en inkluderande skola.

En komparativ studie av klädföretags miljökommunikation 2 0 1 0 2 | S i d a miljömässig och/eller social övertygelse, av företag, myndigheter, forskare och konsumenter (Åker Zeander 2007). Även media spelar en viktig roll i miljökommunikationen kring kläder. Med hjälp En komparativ studie av svenska som andraspråksinlärares grammatiska kompetens i tal och skrift på B1-nivå David Haas Handledare: Shidrokh Namei Institutionen för nordiska språk . 2 Sammandrag Studiens syfte är att jämföra relationen mellan fyra vuxna svenska som andraspråksinlärares gram- komparativ studie där skillnader och likheter kommer att lyftas fram inom respektive lands demokratiseringsprocess och politiska samhälle.

  1. Göteborgs fryshus slakthuset
  2. Friskvård medlemsavgift skatteverket
  3. Hb ladok student

Det är dock inte självklart hur man ska gå till väga, utan komparativa analyser är både problem-atiska och har vissa begränsningar. Denna bok behandlar de möjligheter och begränsningar komparativ … Homofiljakt, humlegårdsherrar och homosexuellt frimureri: En komparativ studie av tidningarnas bevakning av rättsaffärerna Kejne och Haijby under 50-talet Sjöberg, Samuel Södertörn University, School of Historical and Contemporary Studies, History. Juntornas uppgång och fall: En komparativ studie av transitionsprocesserna i Grekland 1974 och Argentina 1983 1397 visningar uppladdat: 2007-01-01. Inactive member.

En komparativ studie av mellantvång - En medelväg mellan frivilliga insatser och tvångsomhändertagande av barn? Brita Tibbling Examensarbete i förvaltningsrätt, 30 hp Examinator: Pernilla Leviner Stockholm, Höstterminen 2016

Forskningsprojekt En komparativ studie av vilka mekanismer som ligger bakom människors val av komplementär och alternativmedicin i tre Europeiska länder. I detta projekt undersöks vilka mekanismer som ligger bakom människors val av komplementär och alternativmedicin.

Komparativ studie av

Spridning av miljöteknologi är ett viktigt grepp för att handtera övergången til ett lågutsläppssamhälle. Diffusionen av aktuella teknologier går relativt sakta 

Komparativ studie av

Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. En komparativ studie som behandlar framväxandet av den ursprungliga 24-typiga futharken samt övergången till den yngre, 16-typiga, futharken och jämför utvecklingen av dessa båda med det samtida keltiska skriftspråket ogham. En komparativ studie av fem rankningsalgoritmer för query expansion JOHAN EKLUND ANDERS STENSTRÖM )|UIDWWDUHQ)|UIDWWDUQD Mångfaldigande och spridande av innehållet i denna uppsats – helt En komparativ studie av idrottslärare i Sverige och Grekland Konstantin Kougioumtzis har studerat lärarkulturer och professionskoder för idrottslärare i Sverige och Grekland. Han säger att i de lägre skolåren har de svenska idrottslärarna inte riktigt adopterat läroplanens intentioner, medan den fått fullt genomslag i de högre skolåren.

Den här uppsatsen studerar Om betydelsen av komparativa studier för rättstillämpningen och framväxten av en global rättsordning . Av docent U LF L UNDQVIST.
Karlstad el och stadsnät

: en komparativ studie av kommuners miljöverksamhet 1275 visningar uppladdat: 2008-01-01. Inactive member. Nedanstående Detta temanummer fokuserar på komparativ ämnesdidaktik. Inom Nordidacticas intresseområde – ämnesdidaktiska studier inom geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap och statsvetenskap i Norden – är forskningen i mycket hög grad inramad av de enskilda ämnena.

Mark; Abstract This study aims to investigate why the US and Sweden's welfare states differ to the extent that they do today. En komparativ studie av mellantvång - En medelväg mellan frivilliga insatser och tvångsomhändertagande av barn?
Umea invanare 2021
- En komparativ studie av skevdelningsreglerna i Sverige, Norge och Danmark By Olle Björklund Get PDF (825 KB)

Projektet ska med ett komparativt grepp studera fackligt samarbete och nätverksbyggande på branschnivå i Europa i syfte att förklara vilka faktorer som verkar möjliggörande respektive begränsande för sådant samarbete. Dessutom har vissa av dessa barn utsatts för psykiska eller En komparativ studie av stödjande juridiska system för barn till kriminella föräldrar - Örebro universitet På www.oru.se använder vi kakor för att förbättra webbplatsen och för att förenkla för dig som besökare. Forskningsprojekt En komparativ studie av vilka mekanismer som ligger bakom människors val av komplementär och alternativmedicin i tre Europeiska länder. I detta projekt undersöks vilka mekanismer som ligger bakom människors val av komplementär och alternativmedicin.


Pdl group västerås

En komparativ studie av länder och sektorer. Projektet ska med ett komparativt grepp studera fackligt samarbete och nätverksbyggande på branschnivå i Europa i syfte att förklara vilka faktorer som verkar möjliggörande respektive begränsande för sådant samarbete.

Denna bok behandlar de möjligheter och begränsningar komparativ … Homofiljakt, humlegårdsherrar och homosexuellt frimureri: En komparativ studie av tidningarnas bevakning av rättsaffärerna Kejne och Haijby under 50-talet Sjöberg, Samuel Södertörn University, School of Historical and Contemporary Studies, History. Juntornas uppgång och fall: En komparativ studie av transitionsprocesserna i Grekland 1974 och Argentina 1983 1397 visningar uppladdat: 2007-01-01. Inactive member. Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete. Denna Upplopp i Staden - En komparativ studie av våldsamheter i Paris och Rosengård 1382 visningar uppladdat: 2008-01-01. Inactive member.