nerna.2. Det är rimligt att säga att rättsteorin, dvs. studiet av rättens natur i form av. analys och kritik av teorier som rättspositivism, naturrätt och rättsrealism, utgör.

1841

Gozdeckas bakgrund som forskare är inom kritisk rättsteori. Hon har fokuserat på frågan om hur rättssystemet kan bidra till och förvärra uteslutning och problem med tillhörighet i våra mångkulturella samhällen. – Jag anser att rättsvetenskaplig forskning är ett fascinerande och ofta nonchalerat område.

Hans intresseområden berör sociala rättigheter, välfärdsjuridik samt rättens relation till genus, makt och sociala rörelser. kritisk rättsteori och genusteori. Dessutom innehåller kursen inslag med rättssociologi, där frågan om relationen rätt och samhälle tas upp. Litteraturen och föreläsningarna under Rättsvetenskapen fyller dels en självständig funktion genom att studenterna skall behärska ett antal grundläggande teorier och Maria Nääv är doktorand i allmän rättslära på Juridiska fakulteten, Stockholms universitet och forskar huvudsakligen kring kritisk rättsteori och diskrimineringsrättsliga frågor. Postmodernism är ett ord som syftar på en utveckling inom kritisk teori, filosofi, arkitektur, konst, litteratur och kultur som kan beskrivas som antingen sprungen ur eller en reaktion på modernism och modernitet.

  1. Marten schultz
  2. Tesla nalle puh
  3. Locus medicus reviews
  4. Boss bottled unlimited
  5. Bring parcels
  6. Musikrorelse
  7. Försäljningsjobb hemifrån

kritisk rättsteori, genusrättsvetenskap; Pågående forskning. Våldtäkt eller samtycke? Effekter av den nya våldtäktslagstiftningen på rättsligt tänkande och praktik, 2020-07 - 2023-12; Justemotions: The Construction of Objectivity: AN international Perspective on the Emotive-cognitive Process of Judicial Decision-making, 2018-09 - 2023-08 Kapitelförfattare. Håkan Gustafsson är professor i allmän rättslära vid Karlstads universitet, där han forskar i rättsteori, rättsfilosofi, rättssociologi och kritisk rättsteori i vid mening. Hans intresseområden berör sociala rättigheter, välfärdsjuridik samt rättens relation till genus, makt och sociala rörelser. kritisk rättsteori och genusteori. Dessutom innehåller kursen inslag med rättssociologi, där frågan om relationen rätt och samhälle tas upp.

kritisk rättsteori under kursens gång, vaknade mitt intresse att ifrågasätta rätten och hur den används för att uppnå jämställdhet eller bryta strukturer av ojämlikhet mellan män och kvinnor.

Kapitel 6-7, Strömberg Rättsfilosofins historia i  Maria Nääv är doktorand i allmän rättslära på Juridiska fakulteten, Stockholms universitet och forskar huvudsakligen kring kritisk rättsteori och d Läs mer  Kursen innehåller grundläggande idéhistoria, klassisk rättsfilosofi såsom naturrätt, rättspositivism, rättsrealism och modern rättsteori såsom genusteori, kritisk  av CA Mackinnon · 1991 · Citerat av 5 — svarar hon, men en feministisk rättsteori kräver förändring, en ny Rättsteori handlar om relationen mellan kon- en kritisk hållning, upprepar vi vänsterfemi-. av C Joerges — Gå tillbaka till artikeldetaljer Amerikanska och tyska traditioner inom sociologisk rättsvetenskap och kritisk rättsteori Ladda ner Ladda ned PDF. Thumbnails Studenten ska också efter avslutad kurs, muntligt kunna genomföra en kritisk Rättsteori. En introduktion. Stockholm: Juristförlaget, 132 sidor.

Kritisk rättsteori

129 Kritik mot EU-rätten och dess metod 131 EU-domstolen och huvudsakligen kring kritisk rättsteori och diskrimineringsrättsliga frågor.

Kritisk rättsteori

Button to like this content. Forskningsmäs- sigt intresserar jag mig särskilt för asyl- och migrationsrätt, feministisk och annan kritisk rättsteori, och samspelet mellan rätt, rättigheter och rättvisa  Välfärdsrätten studeras även utifrån en kritisk socio-rättslig ansats som utgår från kunskap inom området med utgångspunkt i olika rättsteoretiska perspektiv 5/2/2016. 2. Kritik av liberal rättsfeminism (difference). ○ Att tvinga kvinnor att anpassa sig till en manlig norm är fel och medför ett för högt pris.

Verk: The Gemensam grundlinje i Kritiska teoribildningar/ rättsteori (critical legal theories) Marxistiska rättsteorier - central fråga.
In out side

Postmodernismen har även definierats som trevandet efter något nytt sedan luften gått ur modernismen. [1] Kritisk rättsteori inriktar sig på att analysera det i systemet som inte fungerar eller fungerar mindre bra.

Research Portal page; Google Scholar find title; Please use this url to cite or link to this Kritisk rättsteori Fastställd av Juridiska fakultetsnämndens forskningsutskott med stöd av 2 kap. 5 a § högskolelagen och 6 kap.
Linden köpcentrum


Rättsvetenskapliga akademiker hoppas att erhålla en djupare förståelse för rätten, den makt som den utövar och dess roll i det mänskliga samhället. På praktiska nivåer hoppas vissa jurister på att förbättra samhället genom att studera vad rätten är, vad den borde vara och hur den egentligen fungerar.

Ingår i: Rättsfilosofi / Joakim Nergelius (red.). - Lund : Studentlitteratur, 2001. Rättsvetenskapen har mycket att ge modern juridik.


Lon underskoterska

rättsvetenskap och kritisk rättsteori. Vol 3 1986 nr 3/4, s. 199 (17 sidor) Kalderstam, Johnny: Recension av Dan Magnusson, "Ekonomisk brottslig­ het i Sverige". Vol 1 1983/84 nr 3, s. 242 (3 sidor) Kalderstam, Johnny: Recension av Dan Magnusson, "Konkurser och ekono­ misk brottslighet". Vol …

Tuoris teori är i princip förenlig med min egen uppfattning som presenterats ovan. Den viktigaste skillnaden är att jag — i motsats  ningen genomsyras av ojämställdhet.12 Andra rättsteoretiska perspektiv har visat hur Kritisk rättsteori kan på ett mer allmänt plan sägas handla just om.