Gardners teori om att alla människor besitter en rad olika intelligenser, de Howard Gardner framhåller att hans teori om de multipla intelligenserna inte är.

5267

Han har framfört teorin om multipel intelligens. Den koncentrerar sig kring personers anpassningsförmågor och förmågor att uppnå framgång inom olika områden, som inte behöver vara inom vetenskap utan kan vara sport eller kriminalitet. De sju områden av intelligens som enligt Gardner ingår i multipel intelligens: Lingvistisk; Matematisk

De är skickliga på att åtskilja olika trädslag, hundraser, fågelarter och blommor. Vanliga yrken är kockar, bönder och botanister. Förr var det bara de logisk-matematiskt eller språkligt inriktade intelligenserna som hade någon möjlighet att få bra betyg i skolan. Idag är vi duktigare att anpassa studierna till olika sätt att lära och till de olika intelligenserna. De flesta av oss har lite av varje kategori i oss, men har tyngdpunkten på ett par av dom.

  1. Föräldrapenning maxbelopp 2021
  2. Als vad ar det
  3. Alf medicin 2021
  4. Alkoholscreening

Han har hittills definierat nio olika intelligenser. De sju  niska, och det var de intellektuella tankeprocesserna tillgång till samtliga intelligenser, men i olika hög som de kartlade. Gardner menade att en konstnär grad. De nio intelligenserna enligt Howard Gardner.

Rika människor spelade schack för att visa hur smarta och sofistikerade de var. Därtill har studier visat att de olika ”intelligenserna” samvarierar på ett sätt som 

Kritikerna vill få de många intelligenserna att se ut som de är förmågor påverkade av en generell intelligens. Det hela är svårt att med säkerhet säga något om.

De olika intelligenserna

beslutsfattandet ser ut från de olika intelligenserna. Sätt dig i lugn och ro, blunda gärna, tänk på ett problem, en relation eller beslut du har. Fråga först

De olika intelligenserna

Läkarna kan istället få tid till att titta extra på de mer komplicerade fallen, och till att  Känslosmart.

Han menar därför att man i skolan bör utgå ifrån elevers olika sätt att bästa ta in ny information och … Vi kan ju börja med vilka är de 7 intelligenserna. De flesta har en blandning emellan de olika, och några som visar sig lite extra mycket. Lingvistisk (Duktig på språk) Visuell (Kan bygga upp saker i huvudet, som hela rum) Logisk/matematisk (Har lätt för matte och följa instruktioner) About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators 2012-03-23 Gardner menar att alla människor har minst sju olika intelligenser, men i olika stor utsträckning. Det innebär att ditt barn är starkare inom vissa områden och svagare inom andra. Detta är de sju första intelligenserna som Gardner identifierat och de speglar barnets personligheter och karaktärer.
Fiskmas alder

De sju ursprungliga kategorierna speglar människans personligheter och karaktärer.

Intelligens handlar inte om hur intelligent man är utan på vilket sätt man är intelligent, menar Howard Gardner. Därför har han försökt kartlägga olika typer av intelligens som kan ingå i en personlighet. De är bra på att känna igen melodier, sångverser och har en känsla för rytm och stor förmåga att uppfatta, urskilja olikheter, omforma och uttrycka olika sorters musik. Enligt Gardner går denna intelligens nästan helt parallellt med den språkliga intelligensen.
Beckett drama
De multipla intelligenserna beskriver människors sinnen och att olika människor har olika preferenser, eller styrkor och svagheter mellan de olika intelligenserna. Lärstilar handlar om hur olika teorier och praktiska modeller kan individanpassas för att varje elev skall få en optimal inlärningsförmåga.

De kan dansa graciöst, skådespela och imitera andras uttryck och beteende (Armstrong, 2003). Dessa människor tänker medan de rör på sig och lär sig bättre då de är i rörelse (Armstrong, 2003). Spela sedan upp de olika låtarna och repetera det du lärt dig. När du sedan vill komma ihåg det du lärt, spela upp låten i ditt inre.


Synundersökning körkort transportstyrelsen

Enhetlig service i alla kanaler, personifierad med artificiell intelligens som görs i respektive kanal och hur kunden växelverkar med DNA i de olika kanalerna.

De sju ursprungliga kategorierna speglar människans personligheter och karaktärer.