Idag fredag den 16 oktober 2020 hölls extra bolagsstämma i NetJobs Group AB (”NetJobs” eller ”Bolaget”). Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades i enlighet med i kallelsen framlagt förslag. Av stämman emitterade aktier har idag även tecknats och tilldelats.

2176

All nyckeldata rörande NetJobs Group aktie; p/s-tal, p/e-tal, omsättning per aktie, vinst per aktie, direktavkastning och mycket mer. Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.

AFFÄRSIDÉ, VISION OCH STRATEGI. AFFÄRSIDÉ. NetJobs Group AB äger och driver digitala plattformar och tjänster där kandidater matchas med. arbetsgivare i syfte att hitta nya karriärmöjligheter. Aktien är noterad på First North : 2011: Namnändring från Svensk Internetrekrytering AB till NetJobs Group AB 30 mars : 2006: Ny notering på First North 12 2021-04-23 · - Resultat per aktie uppgick till -0,07 SEK (-0,23) SEK. - Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 0,0 (-3,2) MSEK. AFFÄRSIDÉ, VISION OCH STRATEGI.

  1. Evolutionens mekanismer
  2. Vad är i och u länder

Senaste nyheter om - NetJobs Group, aktieanalys, kursutveckling och rapporter. NetJobs Group komplett bolagsfakta & börsnyheter från Analysguiden. Prenumerera här. På denna sida, rankas användare efter deras prestationer vid sentiment för NetJobs Group AB aktien. Styrelsen för NetJobs Group AB föreslår kvittningsemission av aktier om cirka 2 miljoner kronor mån, sep 28, 2020 21:45 CET. Styrelsen för NetJobs Group AB (”NetJobs” eller ”Bolaget”) har idag beslutat att föreslå att Bolaget på extra bolagsstämman den 16 oktober 2020 beslutar om en kvittningsemission om högst 6 451 612 aktier till Trottholmen AB (”Kvittningsemissionen”).

NetJobs Group AB (publ), Grev Turegatan 19, 114 38 Stockholm, www.NetJobs.com, Org.nr 556656-5502 Q4 2013 - 18% Omsättningstillväxt 16,5% Rörelsemarginal + 81% Resultattillväxt per aktie Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2013 Koncernrapport 14 februari 2014 Kraftigt förbättrat rörelseresultat i Q4 och TechJobs.com lanserad

NetJobs Group AB (publ), Grev Turegatan 19, 114 38 Stockholm, www.NetJobs.com, Org.nr 556656-5502 Q4 2013 - 18% Omsättningstillväxt 16,5% Rörelsemarginal + 81% Resultattillväxt per aktie Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2013 Koncernrapport 14 februari 2014 Kraftigt förbättrat rörelseresultat i Q4 och TechJobs.com lanserad NetJobs Group AB aktie Förvärv 2020-05-28 Utanför handelsplats 5520195,0 (Antal) 0,54 SEK NetJobs Group AB (publ) äger norra Europas största jobbsajtnätverk med 35 nischade jobbsajter och 5 generella jobbsajter i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Tyskland med över 350 000 unika NetJobs Group AB (publ), Linnégatan 87B, 115 23 Stockholm, www.NetJobs.com, Org.nr 556656-5502 Q4 2018-20% Omsättningstillväxt-7,1% Rörelsemarginal n/a Resultattillväxt per aktie Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2018 Koncernrapport 22 februari 2019 OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) NetJobs Group AB (publ), Linnégatan 18, 114 47 Stockholm, www.NetJobs.com, Org.nr 556656-5502 Q4 2015 +0% Omsättningstillväxt 10,5% Rörelsemarginal-62% Resultattillväxt per aktie Bokslutskommuniké 1 januari –31 december 2015 Koncernrapport 19 februari 2016 Stabil avslutning på året OKTOBER - DECEMBER Resultat per aktie ökade till 0,12 (-0,05) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 5,5 (-2,1) MSEK. Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2015 En extra bolagsstämma den 12 november 2015 i NetJobs har beslutat att godkänna förvärvet av inkråmet i Medrek Rekrytering AB och Skoljobb Sverige AB. 3 dagar sedan NetJobs strävan är att förse kapitalmarknaden, investerare och andra Nyemission i NetJobs Group AB på First — Aktien är noterad på First  1 dag sedan Hitta information om utdelning, ticker och mer för aktien NetJobs Group.

Netjobs aktie

Rörelsemarginal Mål: NetJobs mål är en EBIT-marginal om 35 % vid utgången 2013. Resultat per aktie Mål: NetJobs mål är en ökning av resultat per aktie om 

Netjobs aktie

2021-04-23 · NetJobs övergripande finansiella mål är årlig resultattillväxt per aktie om minst 20 %. LÖNSAMHET. Bolagets långsiktiga lönsamhetsmål är en EBIT-marginal på minst 35 %. VD har ordet.

NetJobs Group AB på First North gör en nyemission på 2 Mkr. Prospekt och teckningssedel för att investera i aktie. Värdering och villkor Aktie NetJobs Group AB SE0001790346 Teckning 6451612,0 Antal 00,31 NetJobs Group AB aktie Förvärv 2020-05-28 Utanför handelsplats 5520195,0 (Antal) 0,54 SEK NetJobs Group AB (publ) äger norra Europas största jobbsajtnätverk med 35 nischade jobbsajter och 5 generella jobbsajter i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Tyskland med över 350 000 unika Carl Wilhelm Norén: 250 000 aktier samt 400 000 kronor för sin andel om 450 aktier. Carl Erik Norén: Ersätts med 160 000 kronor för sin andel om 100 aktier. Ingen teckningsrätt i NetJobs aktien. Teckning av aktierna skall ske på särskild teckningslista och skall äga rum på dagen för den extra bolagsstämman.
Blood bowl 2 teams

2021-04-23 2021-04-23 Styrelsen för NetJobs Group AB föreslår kvittningsemission av aktier om cirka 2 miljoner kronor mån, sep 28, 2020 21:45 CET. Styrelsen för NetJobs Group AB (”NetJobs” eller ”Bolaget”) har idag beslutat att föreslå att Bolaget på extra bolagsstämman den 16 oktober 2020 beslutar om en kvittningsemission om högst 6 451 612 aktier till Trottholmen AB (”Kvittningsemissionen”). NetJobs Group AB på First North gör en nyemission på 2 Mkr. Prospekt och teckningssedel för att investera i aktie.

Bolagets Certified Advicer är Avanza Bank. Större aktieägare.
Moes catering weyburnStyrelsen för NetJobs Group AB ("NetJobs" eller "Bolaget") har idag beslutat att föreslå att Bolaget på extra bolagsstämman den 16 oktober 2020 beslutar om en kvittningsemission om högst 6 451 612 aktier till Trottholmen AB ("Kvittningsemissionen"). Trottholmen AB har åtagit sig att teckna samtliga aktier …

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2015 En extra bolagsstämma den 12 november 2015 i NetJobs har beslutat att godkänna förvärvet av inkråmet i Medrek Rekrytering AB och Skoljobb Sverige AB. 3 dagar sedan NetJobs strävan är att förse kapitalmarknaden, investerare och andra Nyemission i NetJobs Group AB på First — Aktien är noterad på First  1 dag sedan Hitta information om utdelning, ticker och mer för aktien NetJobs Group. 55 Kom ihåg en enkel sak du investerar i ett bolag, inte en aktie.


Lpg terapeut utbildning

28 sep 2020 Aktieägarna i NetJobs Group AB, org.nr 556656-5502, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 16 oktober 2020 kl. 11.00 i bolagets 

NetJobs Group AB äger och driver digitala plattformar och tjänster där kandidater matchas med.