Butan. 2-Methylpropan. Cyclopentan. Bicyclo[2.2.1]heptan. (Isobutan) Butan. CH3CH2CH2CH3. -0.5. -138.3. 5. Pentan. CH3(CH2)3CH3. 36.1. -129.8. 6.

8156

Substance identity Substance identity. The ‘Substance identity’ section is calculated from substance identification information from all ECHA databases. The substance identifiers displayed in the InfoCard are the best available substance name, EC number, CAS number and/or the molecular and structural formulas.

The ‘Substance identity’ section is calculated from substance identification information from all ECHA databases. The substance identifiers displayed in the InfoCard are the best available substance name, EC number, CAS number and/or the molecular and structural formulas. Butan-2-ol is a secondary alcohol that is butane substituted by a hydroxy group at position 2. It derives from a hydride of a butane. ChEBI. Contents.

  1. Kina mora lunch
  2. Investera i hus i usa

4. 5. 6. 7.

noun A polyalcohol with the molecular formula CHO, primarily used as an intermediate in the chemical synthesis of other compounds

Och Molekylformeln är C4H10 och skillnaden är att på Strukturformeln så sen man hur många det är och var dom sitter. Beskriv kolvätet butan!

Butan strukturformeln

Läs även om. kemisk förening · strukturformel · oorganisk kemi · aggregationstillstånd · dialog · kemisk bindning · silikon · organisk kemi · valenselektron · grafit. × 

Butan strukturformeln

6. n-Hexan. C6H14. 7 Strukturformel, Heteroatom, Anzahl Heteroatome, Ringgröße, Aromatizität  a) Zeichne jeweils eine Strukturformel, die den räumlichen Bau erkennen lässt. Methan, Ethan, Propan, Butan, … siehe ggf. Essigsäure mit Strukturformeln.

Den har samma molekylformel som butan, men strukturformeln är annorlunda.
Stabiliserande operation fotled

5. 6.

t-Amyl alcohol and its glucuronide were minor TAME metabolites in both species. All metabolites of TAME excreted with urine in rats were rapidly eliminated, with elimination half-lives of less than 6 hr.
Fordonsregister lagDenna app är för studenter som studerar organisk kemi, för lärare och organiska kemister. Det finns mer än 180 strukturformler. Kolväten är den grundläggande 

Strukturformel • Strukturformel visar hur atomerna sitter ihop. • I en strukturformel ritar man ut atomslagen med kemiska tecken och bindningarna mellan atomerna som streck.


Dansk krimi serie

Antag att den kan ha en annan siffra. Notera att 4 eller 3 inte är möjligt, eftersom man räknar så att man får minst siffra, därmed kan vi endast ha 2 eller 1. Antag här att 1 funkar, då sätter vi metyl gruppen på plats ett, men nu räknar vi antalet kolatomer i en rad, och vi får det till en pentan, och inte en butan + en metylgrupp.

Antalet kolatomer och väteatomer är lika i båda molekylerna, men ämnena har något olika egenskaper. Titta på strukturformeln; Identifiera alkoholdelen och karboxyldelen; Alkoholdelen ger ändelsen "-yl". Lägg till karboxyldelen och ändelsen "-oat" Exempel: Till vänster i estern ovan är det en etylgrupp (från etanolen som reagerade).