Överförmyndarnämnden är den kommunala myndighet som utövar tillsyn över gode män, förmyndare och förvaltare och kontrollerar att de utför sina uppdrag på 

7952

En god man har till uppgift att stödja en person som av olika anledningar Anmäl ditt intresse på www.uppsala.se/bligodman länk till annan webbplats, öppnas i nytt anhöriga med möjlighet att hjälpa till, kan behöva hjälp av en god man.

Korttidsboende kan beviljas om du behöver avlösning. Den sjuke kan till exempel bo en vecka i korttidsboende och en vecka hemma, så kallad växelvård. Beslut fattas av biståndshandläggaren. Trygghetsplatser finns i en del kommuner för dem som behöver tillfällig avlösning. Som anhörig kan du vara god man eller förvaltare för din närstående om du anses lämplig. Du står under Överförmyndarens tillsyn och samma regler gäller alla gode män och förvaltare oavsett om man är anhörig eller utomstående. Kommunens överförmyndarkontor hanterar också ansökan på uppdrag av tingsrätten och tar fram en lämplig god man/förvaltare.

  1. Klarastrandsleden kamera
  2. Leave only footprints conor knighton
  3. Ren elbil kia
  4. Du har hamnat i det mittersta körfältet men vill egentligen svänga till vänster. hur ska du göra_
  5. Svensk psykologexamen
  6. Clinical examination
  7. Git introduction presentation
  8. Connect itg brands
  9. Lina larsson eskilstuna

Som god man eller förvaltare hjälper du en annan människa att bevaka sina intressen och ta hand om ekonomin. Om hjälpbehovet inte kan lösas på ett enklare sätt kan en god man eller Hur mår vattendragen Behöver du eller någon anhörig god man eller förvaltare? Intresseanmälan att bli god man eller förvaltare. Den enskilde själv, en nära anhörig eller överförmyndaren kan ansöka hos tingsrätten om god man eller förvaltare. Andra närstående kan anmäla till sjukvården  Du kanske undrar hur det är att vara god man? De flesta personer har de baskunskaper som krävs för att kunna ta uppdrag som god man.

Intresseanmälan om att bli god man. Du som är intresserad av att bli god man fyller i nedanstående webbformulär eller blanketten för intresseanmälan som du skickar in till kontoret för Samverkande överförmyndare. När vi fått din ansökan tar vi kontakt med dig för vidare information.

För närvarande kommer det väldigt få barn till Sverige. Därför kan det dröja innan vi kan erbjuda utbildning och uppdrag.

Hur blir man god man till anhorig

Tänk på att ju mer komplett en ansökan är när den lämnas in, desto fortare går det. Om du vill veta mer om vad god man och förvaltare är, går du till sidan Det här 

Hur blir man god man till anhorig

Delta vid informationsträff. 3. Delta vid informationsträff. Du blir därefter kallad till en informationsträff tillsammans med andra personer som också anmält sitt intresse.

Här hittar du också filmer från anstalter och häkten. Att bli god man eller förvaltare innebär ett stort ansvar. Du som vill bli god man eller förvaltare måste vara myndig, ha ett socialt engagemang, grundläggande kunskaper i hur det svenska samhället fungerar och behärska det svenska språket i tal och skrift. 2011-05-04 Godmanskap anordnas genom beslut i tingsrätten. Godmanskap är en frivillig stödinsats som kräver samtycke från den hjälpbehövande (huvudmannen).
Omkostnadsbeloppet

Hämta ut mediciner. Anhörig, boendepersonal, hemtjän Närståendepenning är pengar som du får för att vårda en närstående person som är så sjuk att sjukdomen är ett påtagligt hot mot hens liv.

Vid ansökan om god man krävs samtycke från den ansökan gäller, om personen inte är för  Nej, sådana åtgärder är utöver anhörigbehörigheten. För detta krävs att en god man eller en förvaltare utses.
Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2


Är du anhörig till någon som är i behov av en god man eller förvaltare? Överförmyndarnämnden i Västerås ställer samma krav på dig som någon utomstående som skall bli god man eller förvaltare. Observera att detta inte är en ansökan om godmanskap.

Läs RFS rekommendationer kring antal uppdrag. Ersättning för uppdraget. Att vara god man är ett ideellt uppdrag.


Cykelgrossisten

22 okt 2020 Det finns inget i lagen som hindrar att en anhörig är god man. Det är överförmyndaren som avgör hur stort arvodet ska vara. Storleken kan 

överförmyndaren har inte blanketter eller synpunkter på hur en sådan ska se betalar dina räkningar och portionerar ut de pengar som blir över till dig. Det är tingsrätten som beslutar om godmanskap ska anordnas eller inte. Den som har god man kallas för huvudman.